2009

JAARVERSLAG 2009 VAN DERDE WERELDGROEP IS VERSCHENEN

Gepubliceerd: 14 april 2010 

Elk jaar in april publiceert  de Derde Wereldgroep Soest het jaarverslag, gecombineerd met een knipselkrant van het afgelopen jaar. Zo ook nu voor het jaar 2009. De vormgeving is verzorgd door Hans Scholte.

TWEEDEKLASSERS GRIFTLAND VERDIENEN € 7000 VOOR STRAATKINDEREN GHANA

Gepubliceerd: 17 oktober 2009

De drie Griftlanders die zelfgemaakte hartjes verkopen

De twaalf tweede klassen van het Griftland College gingen op die vrijdagochtend traditiegetrouw op de laatste dag voor de herfstvakantie de straat op. Het gure weer deerde ze niet, zij gingen welgemoed de winkelstraten en pleinen op van Soest, Baarn en omstreken. Met ondernemingszin, creativiteit en enthousiasme belaagden ze het winkelende publiek ten bate van hun leeftijdgenoten in Ghana. Het ging hen om de verbetering van de leef- en onderwijsmogelijkheden van de straatkinderen in Accra. Kinderen die álles ontberen!

Dankzij hun ouders, mentoren en leraren en het goedgeefse publiek was de opbrengst van de herfstactie dit jaar weer een daverend succes: ruim 7000 euro.

De Ghanese straatkinderen en hun ouders krijgen door deze actie geld om te overleven, om zich te kunnen ontwikkelen, voor alfabetisering en voor aanschaf en leren gebruiken van audiovisuele hulpmiddelen.

De plaatselijke organisatie Urban Poor Child Organisation (UPCO) zorgt ervoor dat het geld rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroep. Dit is altijd het geval bij projecten die zijn aangedragen door de Soester Derde Wereldgroep.

Wethouder Teun Middelkoop koopt oliebollen van Griftlanders, raadslid Ans Mann ook. 16.10.2009

Het pedagogisch klimaat op het Griftland College zorgt ervoor dat de relatief zeer welvarende middelbare scholieren over de eigen beperkte grenzen leert kijken. Hulde voor deze geweldige school!

Vermeldenswaard is ook de ongeveer een vierkante meter grote poster op canvas, die geschonken was door het bedrijf : www.UwMooisteFoto.nl. Die foto staat hieronder:

DA COSTASCHOOL SOEST IN ACTIE VOOR WATERPUTTEN IN KERALA, INDIA

Gepubliceerd: 05 juli 2009

De Derde Wereldgroep is verheugd dat leerlingen, ouders en onderwijsteam van de Da Costaschool ruim € 1890 hebben ingezameld voor waterputten in het arme Kerala, een zuidelijke deelstaat van India.

Hieronder het verslag, geschreven door Ineke Versloot van het Da Costa-team:

Da Costaschool: Op feestelijke wijze ‘Waterputtenactie’ afgesloten

Op de Da Costa-school in Soest stond vorig jaar mei stond het thema ‘water’ centraal. In deze projectperiode zijn de kinderen volop aan de slag gegaan met dit actuele thema: water als natuurverschijnsel, water als vriend of als vijand.

Omdat ieder jaar, door de kinderen en ouders van de school, een goed doel wordt ondersteund, is dit schooljaar, in het kader van het waterproject, een passend doel gezocht. Dat is gevonden in het waterputtenproject in Kerala in Zuid-India. Het is kleinschalig en wordt gesteund door de Derde Wereldgroep Soest.

Het gaat om een bevolkingsgroep die in een afgelegen natuurgebied woont waar tot voorkort totaal geen voorzieningen voor schoon water waren. Er werd water gedronken uit een stuwmeer, dat tevens voor andere doeleinden gebruikt werd. Dat had veel infecties tot gevolg.

De bevolking heeft grote behoefte aan meer waterputten, omdat het netwerk van putten niet dicht genoeg is. De aanleg van een put kost  € 300-.

Doel van de actie op de Da Costaschool was natuurlijk zoveel mogelijk putten bij elkaar te sparen en dat is gelukt, dankzij het grote ‘spaar’-enthousiasme van de kinderen en een collecte tijdens de kerstdienst afgelopen december.

Op dinsdagavond 30 juni werd de cheque in het bijzijn van alle ouders en kinderen door Britt en Bieneke uit groep 5 overhandigd aan twee bestuursleden van de Derde Wereldgroep Soest, Annemarieke Koch en Leo Weusten.

Juf Ineke Versloot, Leo Weusten (DWG), Annemarieke Koch en Da Costaschool Soest leerlingen Britt en Bieneke overhandigen cheque voor waterputtenporject in Kerala, India

Britt en Bieneke hebben de cheque voor de zes waterputten overhandigd aan de DWG-bestuursleden Annemarieke Koch en Leo Weusten. Links Ineke Versloot van het Da Costa-onderwijsteam.

DERDE WERELDGROEP SOEST ONTMOET BOUWER TECHNISCHE SCHOOL IN MALI

Gepubliceerd: 08 juni 2009

Johan Wachters, een in Mali woonachtige Nederlander die een technische school heeft gebouwd in Kati, heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland vertegenwoordigers van de Derde Wereldgroep Soest ontmoet. De Derde Wereldgroep heeft vorig jaar een bijdrage van € 2.500,- geleverd aan de bouw van de school.

Ook is een gift van € 500,- van de opgeheven Stichting Rommelmarkt uit Soest naar de school gegaan. Dat geld wordt besteed aan de aanschaf van schoolbanken. De school is vrijwel gereed en wordt eind september aanstaande geopend. De volgende vakken zullen er worden gegeven: loodgieterij, autotechniek, landbouwwerktuigkunde en voor iedere leerling als verplicht vak: informatica.

De twee verdiepingen tellende technische school in Kati, Mali. Op de muur zijn de vakken geschilderd die er worden gegeven. V.l.n.r: informatica, autotechniek, landbouwwerktuigkunde, loodgieterij.

Leerlingen die een bepaalde vooropleiding hebben voltooid, hebben recht op een studiebeurs van € 250,-. Met dat geld betalen zij een plek op een school. Zo krijgt de school inkomsten om te draaien en leerkrachten aan te trekken. Maar de school moet er eerst wel zijn.

Wie het onderwijs in Mali wil steunen, kan dus het beste helpen bij het bouwen van scholen.

Ideaal

De vitale Johan Wachters (73) is als Witte Pater in 1965 naar Mali (West Afrika) gegaan. Hij is daar later getrouwd met Ramata Soucko en heeft drie kinderen, onder wie een tweeling. Vanaf het begin was hij betrokken bij plattelandsontwikkeling door daar allerlei projecten uit te voeren. De bouw van een vakschool is een oud ideaal van hem: ‘Een technische school zal een eigen bestaan kunnen betekenen voor de Malinese jonge mensen in plaats van hun toevlucht te zoeken in het ‘eldorado’ van de zogenaamde rijke landen’.

Johan Wachters laat de leden van de Derde Wereldgroep Soest, Erica Hoksbergen (m.) en Marian Dubourq, een deel van zijn buit aan gereedschappen zien voor de technische school in Mali, die met steun vanuit Soest is gebouwd.

Gereedschap

De nieuwe technische school staat op een terrein waar Wachters al eerder met steun uit Nederland een basisschool heeft gebouwd. Voor de verdere inrichting zoekt Wachters nog fondsen, zoals voor uitbreiding van de zonne-energie-installatie en voor schoolbanken. Wachters heeft tijdens zijn verblijf in Nederland gereedschappen verzameld via onder andere de Stichting ‘Gered Gereedschap’. Ten behoeve van typelessen wil hij graag nog werkende  typemachines ontvangen. Wie nog een dergelijke schrijfmachine heeft staan, kan die inleveren bij Michael Jansen in Soesterberg (voor een afspraak even bellen in de avonduren, 0346 – 354 724) die voor de verzending naar Mali zal zorgen.

Voor meer informatie over de bouw van de school: zie www.jwachters.blogspot.com.

KANSEN VOOR KINDEREN IN GHANA EN INDIA

Gepubliceerd: 18 mei 2009

De Derde Wereldgroep Soest (DWG) presenteert net als in vorige jaren het jaarverslag samen met de start van een speciale actie. Ook nu weer met het uitkomen van het  jaarverslag 2008. Onder het motto ‘kansen voor kinderen’ wordt aandacht besteed aan scholen in India en Ghana. Bovendien wordt de DWG betrokken bij de zogenoemde Zandloper-actie van de gemeente Soest, waarvan afgelopen maandag in de raadszaal de uitkomst werd gepresenteerd.

Dat jaarverslag is inmiddels bezorgd bij de donateurs. Voor belangstellenden is het jaarverslag  ook aan te vragen bij het secretariaat van de DWG: telefoon 035-6014605 of via dwgsoest@hotmail.com. Het is ook in PDF op deze site te vinden.

Allerarmste kinderen
De DWG-voorjaarsactie wil de Urban Poor Child Organisation (UPCO) helpen, die in de stad Accra in Ghana, naschoolse lessen geeft in rekenen, taal, omgaan met computers en sociale vervaardigheden voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar. Men probeert aan hen die anders op straat rondzwerven richting te geven. Hun ouders worden daarbij betrokken. Het gaat vooral om aanschaf van tien goede gebruikte computers, een tv en dvd-speler, ICT-boeken en wat meubilair. De spullen zullen goed beschermd worden tegen diefstal en UPCO betaalt de docenten. Voor dit project is  € 1600 nodig.

Kinderen in het Prakasam-district

Een tweede project ligt in het Prakasam-district in de deelstaat Andhra Pradeshin in India. De organisatie PZPV Social Service verzorgt daar in een aantal dorpen buitenschools onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar, die van school zijn gegaan of er zelfs nooit op hebben gezeten. Het zijn kinderen van kasteloze Dalits en inheemse volken, de Tribals, groepen die aan de rand van de maatschappij proberen te overleven. Ook daar worden de ouders bij betrokken en gestimuleerd om hun kinderen naar het reguliere onderwijs te sturen. Elke dorpsgemeenschap is verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor de aanschaf van les- en spelmateriaal, de systematische benadering van de ouders en vergoeding van begeleiders is een bedrag van € 2000 nodig.
De DWG hoopt dat ‘kansen voor kinderen’ worden geboden door het doneren van bijdragen op rekening 5634327 van Stichting Derde Wereldgroep  Soest.

Wethouder Krijger in gesprek met scholieren die aan de Zandloper-actie hebben deelgenomen.

Zandloper-cheque
Tien klassen van Soester basisscholen hebben in de duinen zaailingen van bomen verwijderd om het zand beter te kunnen laten stuiven en zij hebben daarmee geld verdiend. De opbrengst komt ten goede aan een goed doel, te bepalen door de DWG.
Dat is het mooie bedrag van € 1500.
Er is gekozen voor  het project van de St. Francis Xavier School in Trupattur in Tamil Nadu in India. Deze school geeft kinderen van zeer arme ouders na schooltijd les in het gebruik van computers. Ze doen dit gratis, maar vroegen de DWG om een bijdrage voor de aanschaf van vier computers plus tafels en een printer. De DWG heeft dit project goedgekeurd. Johan Simon van de gemeente Soest vond de link van schoolkinderen dáár en schoolkinderen híér, die bij wijze van spreken achter de computer geboren worden, wel een goede.

WERELDWINKEL SOEST SCHENKT 3000 EURO AAN DERDE WERELDGROEP SOEST

Gepubliceerd: 10 mei 2009

Zaterdag 9 mei was er bij de Wereldwinkel in Soest een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van 40 jaar landelijk bestaan van de Wereldwinkels.

Erica Hoksbergen, penningmeester van de Derde Wereldgroep Soest, krijgt hier van Jan Buning, voorzitter Wereldwinkel Soest, een cheque ter waarde van € 3000,- overhandigd.

Op 9 mei was het ook Wereldwinkeldag en op deze dag werd de Stichting Derde Wereldgroep Soest, in aanwezigheid van vele belangstellenden, verrast met een cheque van € 3000,- 

Het jaar 2008 is voor de Wereldwinkel in Soest een prima jaar geweest met een heel mooi positief resultaat.

Het bestuur van de Wereldwinkel heeft besloten om het merendeel te schenken aan de Derde Wereldgroep Soest met de bedoeling dat zij dit gebruiken voor ondersteuning van een ontwikkelingsproject.

In haar dankwoord ging Erica Hoksbergen in op de verbondenheid van de Wereldwinkel en de Derde Wereldgroep Soest. Het eerste bestuur van de Wereldwinkel werd in 1990 gevormd door bestuursleden van de Derde Wereldgroep. Beide organisaties zetten zich in om het levensgeluk van mensen die het moeilijk hebben in ontwikkelingslanden, te vergroten.

De Wereldwinkel in Soest heeft een fraaie winkel, waar op 9 mei ook een kraampje voor stond met allerlei producten.

.De Wereldwinkel doet dit door de producten uit de derde wereld voor een eerlijke prijs in te kopen en hièr te verkopen, de Derde Wereldgroep steunt de mensen dáár met geld voor allerlei basisvoorzieningen.

Het geld dat de Derde Wereldgroep in ontvangst mocht nemen, zal gebruikt worden voor het aanschaffen van schoolboeken voor “Escola de Rua” in Maputo, in Mozambique.

De school in Maputo waar het geld heen gaat.

Brief bij jaarverslag 2008

Gepubliceerd: april 2009

JUBILEUMBOEK VAN DERDE WERELDGROEP NU OOK OP WEBSITE

Gepubliceerd: 10 maart 2009

De Derde Wereldgroep Soest bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een fraai en informatief jubileumboek verschenen. Het boek is nu ook te downloaden met bovenstaande knop.

SEED SAMBURU HEEFT VRACHTWAGEN

Gepubliceerd: 01 februari 2009

Mede dankzij de succesvolle actie van de tweeklassers van het Soester Griftland College vorig jaar oktober heeft de stichting SEED Samburu nu de beschikking over een vrachtwagen. Miriam Winkel,  oprichtster van de stichting, vertelt in een mail aan de Derde Wereldgroep Soest: 
 

<< Wij willen jullie als eersten dit goede nieuws brengen: we hebben een vrachtwagen gekocht! Het is een Mitsubishi FH, bouwjaar 2001, 7 ton. We hebben lang naar deze vrachtwagen gezocht, heel Nairobi hebben onze mensen afgestruind, maar deze wagens zijn moeilijk te vinden, omdat ze goed zijn. Ze veranderen niet of nauwelijks van eigenaar. Uiteindelijk hebben we deze vrachtwagen in de omgeving van Nakuru gevonden. Hij is nu in Maralal en staat in de garage. We willen dat de vrachtwagen in topconditie is (grote beurt, nieuwe banden, nieuwe bedrading, aanpassing van de body). Volgende week gaan we waarschijnlijk al met een eerste lading vee naar Nairobi.

De vrachtwagen is er in eerste instantie voor de veehandel. Maar we gaan hem ook gebruiken voor het transport van de bouwmaterialen voor de klaslokalen naar de gemeenschappen en voor andere activiteiten, zoals het vervoer van noodvoedsel. Derden kunnen de vrachtwagen huren, maar altijd met onze chauffeur en helper. We proberen zoveel mogelijk geld te verdienen voor SEED Samburu met deze vrachtwagen.
 
Voor de winst van vrachtwagen openen we een aparte bankrekening. Dit is een eis van Impulsis, maar is ook handig voor de administratie. De winst gaan we inzetten voor gemeenschapsactiviteiten. We gaan een apart bestuur
of comité oprichten. Dit is wederom een eis van Impulsis, maar voor ons is het ook goed. De leden zullen mensen zijn die ons goed kunnen adviseren.

We zijn heel blij en de vrachtwagen is met zang en dans door de gemeenschap ontvangen. Ze hebben plannen om op korte termijn een eigen veemarkt te openen, zodat ze niet alleen hun vee aan SEED kunnen verkopen, maar ook onderling kunnen gaan handelen. Dat zou fantastisch zijn.

Natuurlijk houden we jullie op de hoogte! 

Veel groeten van ons allemaal,
Miriam Winkel
  <<

SOESTER ‘SISTERS’ WINNEN SOESTER GOUDEN OLIEBOL 2008, DWG TWEEDE

Gepubliceerd: 12 januari 2009

De zussen Esther Bakker en Sandra van Asch-Bakker hebben de Soester Gouden Oliebol 2008 gewonnen met 35% van de 306 geldige stemmen.

Links Esther en Sandra Bakker, rechts Ans Mann, fractievoorzitter van GroenLinks en oud-voorzitter van de DWG.

Het kleinood werd uitgereikt door Cathy Seabaugh, de Amerikaanse oprichtster van de stichting ‘A Sister’s Hope’, die zich inspant om geld in te zamelen voor medisch onderzoek naar borstkanker. De zussen helpen krachtig mee: ze haalden in 2008 ruim 20.000 Euro op. Zij hebben aangekondigd, mede geïnspireerd door de Gouden Oliebol, daarmee door te gaan.

De Derde Wereldgroep Soest was een van de zeven genomineerden en werd tweede met ruim 20% van de stemmen.

Niels Walgreen, strijder tegen zwerfafval in onder andere de wijk Smitsveen, kreeg bijna net zoveel stemmen als de Derde Wereldgroep. Voor zijn grote inzet ontving hij de eenmalige Gouden Hark.

Rosan Coppes intervieuwt DWG-voorzitter Jan Bik.

De andere genomineerden waren Riek (‘Mevrouw Unicef’) Rademaker-Beuken die al zo’n 50 jaar Unicef-kaarten verkoopt vanuit haar huis aan de Lange Brinkweg, Radio Soest-veteraan Ruud van Zomeren, bevlogen turntrainer Harry Eichholtz en de dichter-columnist Jan Visser. Hij was destijds de bedenker van de Gouden Oliebol, die ditmaal voor de 23ste keer werd uitgereikt. Hij ontving de speciaal ingestelde Buitenbeentje-prijs.

De Gouden Oliebol is een onderscheiding voor vrijwilligers die GroenLinks jaarlijks uitreikt. Alle inwoners van de gemeente Soest kunnen hun stem uitbrengen op hun favorieten.

De DWG is heel blij met de tweede plaats en feliciteert de winnaressen van harte met deze uitverkiezing en wenst hen veel succes met hun verdere acties.

Geverifieerd door MonsterInsights