2010

JAARVERSLAG 2010 DWG SOEST IS VERSCHENEN: WEER VEEL BEREIKT

Gepubliceerd: 16 april 2011 

Als altijd is in de maand april het jaarverslag van de Derde  Wereldgroep Soest (DWG) verschenen. Nu voor het jaar 2010. Ook in het afgelopen jaar heeft de DWG veel kunnen bereiken, dankzij vooral de trouwe steun van de vrienden en relaties. In totaal zijn er achttien projecten gefinancierd, terwijl er een bedrag is gereserveerd voor een omvangrijk project in Ghana, dat in 2011 zal worden uitgevoerd.

DWG-PARTNER AUKE IDZENGA WINT OPNIEUW PRESTIGIEUZE PRIJS

Gepubliceerd: 08 december 2010

Vorige week maandag 4 december steeg de spanning ten top in het gebouw Felix Meritis in Amsterdam. Delegaties uit vele landen waren daar bijeengekomen om de uitslag af te wachten van de BBC World Challenge Competitie 2010. Daaronder ook door de Derde Wereldgroep Soest (DWG) gesteunde Auke Idzenga van Alternative Indigenous Foundation Inc. (ADFI) op het eiland Negros in de Filippijnen.

Uit de 800 ontvangen nominaties had de jury 12 finalisten geselecteerd die projecten indienden voor een duurzame oplossing van een moeilijk milieuprobleem of een probleem op sociaal of economisch gebied. Dit alles onder het motto: ‘Making the planet a better place’. De uitverkozen projecten liepen uiteen van het bouwen van een school uit oude autobanden in Guatemala tot het op grote schaal trainen van Peruaanse boeren in het toepassen van ecologische landbouwmethoden.

Eenvoudig en duurzaam

Ook geselecteerd was het Rampomp-project van Auke Idzenga, die al heel lang op de Filippijnen woont en werkt. Deze Rampomp is een eenvoudige, economisch duurzame, hydraulische pomp die de kracht van stromend water gebruikt om water omhoog de heuvels in te brengen: ‘The only way is up’.

 Inmiddels zijn al meer dan 170 Filippijnse dorpen van zo’n systeem voorzien en wordt het ook internationaal steeds meer toegepast. De DWG heeft sinds 1997 contact met Auke en zijn ADFI en heeft hem al verschillende keren gesteund.

Zijn project bleek bij de eerste drie te horen en bij het openen van de enveloppen was hij als laatste aan de beurt en daarmee de winnaar. De vreugde van Auke Idzenga en zijn medestanders was groot. Erica Hoksbergen was namens de DWG aanwezig en bracht de felicitaties over van allen die op hem gestemd hadden. Voor de cheque van 20.000 Amerikaanse dollars, die Auke Idzenga in ontvangst mocht nemen, heeft hij al genoeg plannen klaarliggen. Hij won in 2007 ook een vergelijkbare prijs − toen hem overhandigd door Nobel-prijswinnaar en milieu-activist Al Gore −  en het geld investeerde hij eveneens in ADFI.

Auke Idzenga (m). met de eerste prijs van de BBC World Challenge Competitie 2010.

ZEER GESLAAGDE ONTMOETINGSAVOND VAN DE DERDE WERELDGROEP SOEST IN HET GRIFTLAND COLLEGE

Gepubliceerd: 22 november 2010

Op 19 november heeft de Derde Wereldgroep Soest in de gastvrije aula van het Griftland College een gezellige bijeenkomst georganiseerd van donateurs en geïnteresseerden. De bijeenkomst was niet alleen gezellig, maar ook interessant en feestelijk.

Bij binnenkomst werden de gasten onthaald op een drankje en op prachtige balafoonmuziek, afgewisseld met ritmische dzjembéklanken. Die werden ten gehore gebracht door de 12-jarige dzjemgirl Danique, die als uitzonderlijk talent al haar eerste stap heeft gezet in het conservatorium in Den Haag.

Toen de aanwezigen binnengestroomd waren in de aula maakte de Heer Rob Duit, directeur van de onderbouw, de finale opbrengst van de op 15 oktober gehouden actiedag van de tweedeklassers. De opbrengst was ongekend hoog: 7418,24 euro! Die enorme gift, bestemd voor een scholenproject in Ghana, werd aan de DWG ter hand gesteld.

Mirjam Vossen, journalist en schrijfster ‘Eerstehulp bij Ontwikkelingswerk’, hield een inspirerende en deskundige inleiding over de huidige bezuinigingspolitiek en bekaaide situatie van ontwikkelingswerk, over problemen en kansen binnen binnen dat werkveld, over valkuilen en voordelen van kleinschaligheid en over de grote waardering die in haar ogen de manier van werken van de DWG verdient.

In de pauze werden exotische hapjes gereserveerd bij een drankje en een muziekje. De aanwezigen bezochten de feestelijk opgemaakte kraam van de WereldWinkel en lieten zich daar niet onbetuigd. Ook de aanwezige fototentoonstelling over het DWG-Ghanaproject werd met grote intersse bekeken.

De vervolgens getoonde documentaire film ‘Hemelse Modder’ was voor alle aanwezigen een regelrechte openbaring. In het Afrikaanse land Mali zijn in een oeroude beschaving fantastische bouwwerken opgericht van gedroogde modder, vermengd met stro. Diverse bekende architecten, uit de 20ste en 21ste eeuw, zoals bijvoorbeeld Gaude en Le Corbusier, zijn daardoor geïnspireerd. De huizen en gebouwen in en rond de steden Timboektoe en Djené zijn door hun harmonie met het landschap van adembenemende schoonheid. De verwevenheid van die organische architectuur met magische rituelen en bezweringen maakte de film nóg interessanter. Een weloverwogen keuze van de organiserende DWG!

Al bij al kan de Derde Werreldgroep Soest, mede dank zij de prima samenwerking met het Griftland College, terugzien op een zeer geslaagde ontmoetingsavond.

Leo Weusten

DWG-ontmoetingsavond 19.11.2010

Uit de Soester Courant van 24 november:

Pluim voor DWG met kleinschalige projecten

De Derde Wereldgroep Soest (DWG) is er vrijdag 19 november weer in geslaagd een goed bezochte en boeiende ontmoetingsavond te bieden voor haar donateurs. Dat gebeurde als elk najaar in het Griftland College, waar als eerste onderdeel werd stilgestaan bij de opbrengst van de vorige maand gehouden actie van de tweedejaarsleerlingen van de enige middelbare school in Soest.

Met vindingrijke acties is liefst 7418,24 euro verdiend voor een DWG-onderwijsproject in Ghana. Dat bedrag werd namens die Griftlanders symbolisch overhandigd door conrector Rob Duit. Deze opbrengst geldt niet alleen de financiën, maar ook de bewustwording die bij de leerlingen groeit dat in Nederland bijna alles mogelijk is en daar in Ghana bijna niets.

Kleinschalig

Mirjam Vossen, journaliste die onder meer een boek heeft geschreven over ontwikkelingswerk, vertelde boeiend over vrijwilligersprojecten die vaak ontstaan nadat Nederlanders van meestal tussen 50 en 60 jaar op hun vakantiereizen hebben gezien hoe het ter plaatse toegaat. Thema’s daarbij zijn onderwijs, gezondheidszorg en water. De meeste van die kleinschalige groepen bestaan ongeveer tien jaar, aldus Vossen. De DWG bestaat daarentegen al meer dan 25 jaar. Zij zette daarbij een grote pluim op de hoed van de DWG, die vooral gefocust is op kleine projecten waarvan de aanvragen uit het land zelf komen. ‘Het is goed voor het zelfvertrouwen van de mensen daar en het maakt ze, mede door de maximumduur van drie jaar steun, niet afhankelijk van de DWG.’

De documentaire ‘Hemelse modder’, over bouwkunst in Mali met als belangrijkste materiaal leem, besloot de avond, aldus heeft de Soester Courant van 24 november bericht.

Ook de Soester  Wereldwinkel was er met een mooie kraam, die ook veel klanten trok.

ONTMOETINGSAVOND OP VRIJDAG 19 NOVEMBER

Gepubliceerd: 05 november 2010

De Derde Wereldgroep Soest organiseert op vrijdagavond 19 november in de aula van het Griftland College een ontmoetingsavond voor donateurs en belangstellenden.

Het belooft een interessante en zeer gevarieerde avond te worden. Mirjam Vossen, schrijfster van ‘Eerste hulp bij ontwikkelingswerk’, zal een inkijk geven in de werkwijze van de grote ontwikkelingsorganisaties zoals Novib, ICCO, Hivos en Cordaid. Ook de kracht van kleine organisaties zoals de DWG Soest èn de valkuilen waarmee zij te maken kunnen krijgen, passeren de revue.

Na de pauze wordt de prachtige documentaire ‘Hemelse modder, architectuur en magie in West-Afrika’ vertoond, over de eeuwenoude, uit leem opgetrokken, moskeeën en gebouwen in Mali en Niger.

Rob Duit, afdelingsdirecteur op het Griftland College, zal de opbrengst bekend maken van de leerlingenactie voor het scholingscentrum in Accra, hoofdstad van Ghana. De fototentoonstelling over dit project is in de aula te bewonderen.

Mandingo Tingana Vicor zal de bezoekers muzikaal welkom heten met spel op zijn balafon, de Afrikaanse variant van de xylofoon. 

De Soester Wereldwinkel is aanwezig met leuke cadeaus voor Sinterklaas en de Kerst.

Koffie, thee en lekkere hapjes veraangenamen het verblijf.

Vrijdag 19 november

Griftland College, Noorderweg 79, Soest

Toegang Gratis.  Start 20.00. Zaal open 19.30

De Derde Wereldgroep bestaat al 27 jaar en steunt, met hulp van particulieren, maatschappelijke organisaties en de gemeente Soest, per jaar gemiddeld 20 kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Zuid-Oost-Azië en Afrika.

TWEEDEKLASSERS GRIFTLAND GAAN DE STRAAT OP VOOR KINDEREN IN GHANA

Gepubliceerd: 11 oktober 2010

Vrijdagochtend 15 oktober is het weer zo ver. Op de laatste ochtend voor de herfstvakantie doen de tweedeklassers van het Soester Griftland College in de winkelstraten van Soest en Baarn weer hun uiterste best om op allerlei, vaak vindingrijke manieren, geld te verdienen voor een project van de Derde Wereldgroep Soest (DWG). Collecteren is daarbij niet toegestaan.

Dit jaar zetten ze zich in voor kansarme kinderen in het West-Afrikaanse Ghana. De Urban Poor Child Organisation runt in een armoedige wijk van de hoofdstad Accra een buurtcentrum, waar ouders en kinderen met hun problemen terecht kunnen.

Er is een bibliotheek en na schooltijd − er wordt in Ghana maar een halve dag lesgegeven − geeft men op vier niveaus taallessen om de kinderen en jongeren bij te spijkeren. Ook leren ze omgaan met computers, internet e.d. Sport, spel en ontspanning horen er ook bij voor deze kinderen, die anders doelloos over straat  zwerven.

De DWG steunde dit project al eerder bij de aanschaf van goede gebruikte apparatuur en het financieren van schoolmeubilair en de verbetering van de lesruimte. Het Griftland College droeg hier ook zijn steentje aan bij.

Uitbreiding

Het centrum is dermate succesvol dat er meer kinderen van steeds verder weg naartoe komen. Ze moeten dan ver lopen en een kind is op weg naar het centrum door een auto aangereden en daarbij ernstig gewond geraakt. UPCO wil daarom graag een extra centrum opzetten  in de wijk waar de nieuwe kinderen vandaan komen en die voor 85% blijken niet naar school te gaan.

Men schat dat in de loop van de komende vijf jaar 2000 kinderen en hun ouders gebruik van deze nieuwe mogelijkheid zullen maken. De kosten voor dit nieuwe centrum komen op € 15.000. Er is grond beschikbaar en veel werk wordt door de mensen zelf gedaan. Materiaal is echter duur in Ghana. UPCO deed opnieuw een beroep op de DWG om bij te dragen in de kosten.

De tweedeklassers van het Griftland College gaan vrijdag, goed geïnformeerd en aan de hand van uitgekiende strategieën, met groot enthousiasme aan de slag.

Wij wensen ze veel succes!

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ELS KOOP

Gepubliceerd: 20 mei 2010

Het heeft Hare Majesteit behaagd om  Els Koop te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving op 29 april uit handen van burgemeester Mans van Hillegom de versierselen die bij haar nieuwe status als Ridder passen.

Veertig jaar geleden vertrok de toen 18-jarige Els Koop uit Hillegom voor een logeerpartij naar haar heeroom in Brazilië. In de plaats Lins was hij pastoor van een grote parochie en werd daar later bisschop. In Brazilië aangekomen werd Els meteen gegrepen door de armoede en de ellende om zich heen. Ze nam enkele weeskinderen bij haar oom in huis

Comunidade

Met hun hulp begon ze groente en fruit te telen. De kinderen gingen langs de huizen om de oogst, geladen in kruiwagens, aan de man te brengen.  Al snel groeide het aantal kinderen en werd er een plek voor dagopvang gevonden. Weer later zorgde haar oom voor een groter terrein met opstallen, waar de inmiddels opgerichte Comunidade Educacional para o Trabalho gehuisvest werd.
Al vele jaren worden daar gemiddeld per jaar 200 kinderen van zeer arme ouders na schooltijd opgevangen. Ze krijgen eten, medische en tandheelkundige verzorging en zo nodig kleding. De Comunidade zorgt ook voor de schooluniformen en leermiddelen, die de ouders niet kunnen betalen.
De Comunidade is zoveel mogelijk zelfvoorzienend door middel van tuinbouw, vee- en visteelt. De kinderen worden hierbij volop ingeschakeld en leren al doende het agrarische vak, wat in Lins heel belangrijk is om te overleven. Maar ze leren ook handwerken, naaien en timmeren. Ze krijgen computerles, halen het rijbewijs, doen aan muziek en sport. Een aantal van hen is zelfs verder gaan studeren. Ook de ouders van de kinderen worden geholpen met bv. kleding, medische zorg en het bouwen van een klein stenen huisje.

Behouden

Voor het werk van Els is veel geld nodig. Gelukkig kan ze nog steeds rekenen op trouwe sponsors in Nederland. De Derde Wereldgroep Soest kwam meer dan 20 jaar geleden in contact met Els. In de jaren 1990 tot 1997 vormde de Comunidade de hoofdmoot van de projecten die de DWG steunde. Maar ook in de jaren daarna bleef het contact behouden en werden er regelmatig dozen met bruikbare spullen en financiële bijdragen naar Brazilië gestuurd.

Het bestuur van de DWG Soest feliciteert haar van harte met deze zeer verdiende onderscheiding en hoopt dat zij nog jaren in staat zal zijn haar zegenrijke werk voor te zetten.

IN MEMORIAM PROF. DR. WOUTER TIMS

Gepubliceerd: 14 mei 2010

Ons bereikte het bericht van het overlijden op 9 mei van Prof. Dr. Wouter Tims, emeritus hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Prof. Tims (foto) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van de Derde Wereldgroep Soest. Op verzoek van toenmalig Soester burgemeester Paul Scholten bracht hij in 1986 het rapport ‘De Gemeente Soest en Ontwikkelingssamenwerking’ uit. Daarin werden alle initiatieven in Soest op dit terrein geïnventariseerd. Mede op basis van dit rapport werd in 1987 de Derde Wereldgroep Soest erkend als gemeentelijke platform voor ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Soest stelt sindsdien ook een jaarlijkse bijdrage beschikbaar voor de projecthulp van de DWG.

Prof. Tims heeft de DWG Soest al die jaren een warm hart toegedragen en is altijd trouw donateur gebleven. In 2008 sprak hij zich in onze jubileumbrochure lovend uit over ons werk en toonde hij zich optimistisch over de toekomst van zich ontwikkelende landen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Derde Wereldgroep bij Soester scholen

gepubliceerd 21 april 2010

UIt de Soester Courant

DERDE WERELDGROEP KRIJGT GELD VOOR SCHOOL IN MOZAMBIQUE

Gepubliceerd: 02 februari 2010

In het kader van de Operatie Zandloper ontving de Derde Wereldgroep Soest (DWG) het mooie bedrag van 750 euro voor haar project in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Vijf groepen van de Soester  basisscholen De Bron, de Daniëlschool en de Insingerschool deden vorig najaar mee aan de Operatie Zandloper, het uittrekken van zaailingen in de Korte en Lange Duinen, om het stuifzandgebied te herstellen.

Tijdens een bezoek aan de drie scholen werd de opbrengst van de actie symbolisch overhandigd aan penningmeester Erica Hoksbergen van de DWG. Het totale bedrag van € 750 zal besteed worden aan het opknappen van het Centro de Encontro, de Armenschool in Maputo, de hoofdstad van het Zuid-Oost-Afrikaanse land Mozambique.

Gratis onderwijs

Het onderwijs op deze school is gratis en de kinderen hoeven geen schooluniform en ook geen schoenen te dragen. Het is de enige mogelijkheid voor kinderen van zeer arme ouders om onderwijs te volgen en een certificaat te behalen. Elk jaar zitten er nu meer dan 1100 leerlingen op deze school, zowel meisjes als jongens.

Het schoolgebouw stamt uit 1995 en is nu hard aan een opknapbeurt toe. Veel kan men zelf doen, maar voor de aanschaf van materialen als verf, kwasten, elektrische bedrading en glas voor de gebroken ruiten wordt de hulp van de DWG gevraagd. Het Zandlopergeld zal hieraan worden besteed.

De leerlingen die van school komen, krijgen praktische opleidingen, waarmee ze echt aan de slag kunnen. Er is al een horeca-opleiding en computeronderwijs. Nu wil men voor de meisjes een kappersopleiding starten.

Weer opkrabbelen

Mozambique is, na een jarenlange burgeroorlog, bezig op te krabbelen. Maputo krijgt een facelift en trekt steeds meer toeristen, die voor werkgelegenheid zorgen. De DWG  vult het Zandlopergeld aan tot 1500 euro om materialen voor de nieuwe opleiding te kunnen bekostigen.

Vele projecten

Het project in Maputo is een van de vele projecten die de Derde Wereldgroep Soest steunt. In 2009 waren dat er in totaal 25.

Op de foto overhandigt Sifra Provoost van groep 7/8 van de  Daniëlschool aan DWG-penningmeester Erica Hoksbergen de symbolische cheque voor het onderhoudswerk dat groep 7/8 in de Soester Duinen heeft verricht.

Geverifieerd door MonsterInsights