2011

DWG-JAARVERSLAG 2011 IS VERSCHENEN: HEEL GOED JAAR

Gepubliceerd: 18 april 2012 

Het Jaarverslag 2011 van de Derde Wereldgroep is zojuist verschenen. Opnieuw is er veel bereikt, zoals blijkt uit voortgang van kleinschalige projecten in India en diverse landen in Afrika. De aard van de kleinschalige projecten die in 2011 zijn en deels nog in 2012 worden gesteund, komen globaal onderverdeeld neer op:

● produceren van goederen voor het verkrijgen van inkomen,

● houden van vee en gevogelte voor productie van melk, vlees en eieren,
● kweken van groente, fruit en andere gewassen voor verkoop en eigen gebruik,
● onderwijs, leermiddelen en scholing,
● medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie.

DWG-voorzitter Jan Bik schrijft in zijn inleiding onder meer over de vraag wat die hulp inhoudt: ‘Ontwikkelingssamenwerking, kennisuitwisseling, morele steun en financiële bijdragen leveren voor onderwijsprojecten, voor kinderen en volwassenen.’ Hij citeert prof. Tinbergen die al in de jaren 50 van de vorige eeuw zei: ‘Onderwijs leidt tot welvaart en welbevinden.’  
Aldus een kleine greep uit de inhoud van het Jaarverslag 2011.

DRUKBEZOCHTE DWG-AVOND IN GRIFTLAND COLLEGE

Gepubliceerd: 21 november 2011

De Derde Wereldgroep Soest (DWG) bood op vrijdag 18 november een gezellig en leerzaam programma aan voor donateurs en belangstellenden. Eén maal per jaar immers worden op die manier door de DWG de bloemetjes buitengezet. Verwelkomd door de djembé-ritmes  van Mandingo Victor en zijn team betraden de bezoekers de vernieuwde toneelzaal van het Griftland College. 

GRIFTLANDERS VERDIENEN RUIM 5800 EURO VOOR SCHOOL IN OEGANDA!

Gepubliceerd: 14 oktober 2011

Traditiegetrouw zijn de tweedeklassers van het Soester Griftland College op de laatste schooldag voor de herfstvakantie – op 14 oktober – weer uitgezwermd in de winkelstraten van Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg om vindingrijk en creatief met vaak zelfgemaakte lekkernijen om geld te verdienen voor een project van de Derde Wereldgroep Soest. Ditmaal voor de bouw van een school in de wijk Katwe in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Het resultaat van de inspanningen van de Griftlanders was niet minder dan 5823,24 euro. Dat bedrag wordt officieel aan de DWG overgedragen op de gezellige ontmoetingsavond op 18 november aanstaande (zie ook de aankondiging daarvoor elders op deze site).

Een prachtig resultaat, mede gezien het feit dat mensen wellicht toch wat meer geneigd zijn de hand op de knip te houden in deze economisch zeer onzekere tijden!

Twee zeer betrokken Oegandezen hebben met eigen middelen op eigen grond een schooltje opgezet om kinderen, die anders niet naar school kunnen, een kans op onderwijs te geven. Er is nu dringend behoefte aan een groter gebouw, dat op het nieuwe terrein zal worden gebouwd. En dat gebouw zal er komen, mede dankzij de Griftlanders! 

Op de foto’s  hieronder Griftlanders in actie voor Oeganda. De tekst op de fiets vertelt!

Gritflanders actie voor Oeganda en DWG, 14-10-2011
Griftland-actie voor school in Kampala, Oeganda. 14-10-2011

UITNODIGING VOOR ONTMOETINGSAVOND OP VRIJDAG 18 NOVEMBER 2011

Gepubliceerd: 11 oktober 2011

De Derde Wereldgroep organiseert een gezellige en informatieve avond voor donateurs en belangstellenden op vrijdag 18 november 2011 in de aula van het Griftland College, Noorderweg 79, Soest.

Programma:

 ● Voordrachtdoor drs. Lianne Holten, verloskundige en cultureel antoprologe over haar werk voor de kraamkliniek in Mali.

 Film ‘Een os voor een baby’. Waarom het krijgen van kinderen in een straatarm land nals Ethiopië van levensbelang is.

 ● Bekendmaking van de opbrengst van de actie door de tweedeklassers van het Griftland College voor de bouw van een school in een armenwijk van Kampala, hoofdstad van Oeganda.

 Fototentoonstelling over de kraamkliniek in Mali en het project in Kampala.

 Foto-expositie van Inge Hogenbijl over de Dayak in Kalimantan, het vroegere Borneo.

De bekend djembéspeler Mandingo Victor, afkomstig uit Angola, zal de avond muzikaal opluisteren.

De Wereldwinkel Soest is met een kraam vol mooie en lekkere dingen aanwezig.

 Inge Hogenbijl verkoopt haar foto-kunstkaarten ten bate van de Derde Wereldgroep.

Consumpties vooraf en in de pause worden u aangeboden door de DWG.

De zaal gaat open om 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en zal ongeveer tot 22.30 uur duren.

De toegang is gratis.

WERELDWINKEL SOEST STEUNT GOEDE DOEL: WATERPUT VOOR VADA PUZHUTHIYUR IN INDIA

Gepubliceerd: 03 juli 2011

Ter gelegenheid van de heropening van de Wereldwinkel Soest  op 7 mei jl. werd een loterij gestart, waarbij elke klant een lot kon kopen ten bate van het goede doel: een waterput te slaan in een dorpje Vada Puzhuthiyur in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. In dit dorpje bestaat uit arme, landloze daglonerts, waar de drinkwatervoorziening een groot probleem is. De oude waterput is niet meer te gebruiken, doordat de ondergrondse waterstromen veranderd zijn door ingrepen in het landschap en klimaatverandering.

Dit doel is gekozen in overleg met de Derde Wereldgroep Soest. De opbrengst van de loterij, zo werd door het bestuur van de Wereldwinkel Soest toegezegd, wordt verdubbeld. De totale opbrengst van loterij en giften is nu op bijna € 350,- uitgekomen. Voor het project van de Derde Wereldgroep is € 800,- nodig. Het bestuur heeft het bedrag naar boven  afgerond en een cheque van € 800,- aan de Derde Wereldgroep overhandigd. Een fantastisch resultaat. Op 17 juni jl. heeft de voorzitter van de Stichting Wereldwinkel Soest, Jan Buning, in de winkel aan de Steenhoffstraat de prijs, een gevulde schaal van Piet Hein Eek, aan oud-medewerkster en winnares Bieneke Bolwijn uitgereikt en de cheque aan penningmeester Derde Wereldgroep Soest Erica Hoksbergen overhandigd.

De reactie van Erica Hoksbergen:

“Wij zijn heel blij, dat de jarige Wereldwinkel steun wil verlenen aan een project van de DWG. Het gaat om het slaan van een waterput in een klein dorp in de staat Tamil Nadu in Zuid-India. Het dorp heet Vada Puzhuthiyur en telt 200 inwoners. Hier wonen Christenen, Hindoes en Moslims. De oude waterput is niet meer bruikbaar en de mensen hebben geen geld om een nieuwe aan te leggen. Men gebruikt nu water uit een modderige poel, waarin ook kleding wordt gewassen en het vee gedrenkt. In het regenseizoen spoelt koeienpoep en ook menselijke ontlasting de poel in (men doet zijn behoefte in het open veld). Tot welke onhygiënische toestanden dit leidt laat zich raden.

Nu zult u zich wellicht afvragen wie voor het onderhoud van de pomp gaat zorgen en hoe dat betaald wordt, want de steun van de DWG is alleen voor de aanleg. We hebben dit gevraagd aan SEED Trust *), de organisatie die zich om deze mensen bekommert. Wij kregen als antwoord dat een dorpscomité van tien leden verantwoordelijk zal zijn voor het goede gebruik van de pomp en dat de onderhoudskosten door de dorpelingen zullen worden gedragen. Deze worden geschat op € 0,25 per huishouden per jaar. Zelfs voor arme dagloners is dit bedrag op te brengen. We hebben dan ook alle vertrouwen in dit project, dat het leven van de mensen in Vada Puzhuthiyur sterk zal verbeteren.”


DE WATERPUT VAN VADA PUZHUTHIYUR IS ER!

Mede dankzij de klanten van de Wereldwinkel Soest, de winkel zelf, de Derde Wereldgroep Soest en de organisatie SEED Trust heeft het Indiase dorp Vada Puzhuthiyur in de deelstaat Tamil Nadu inmiddels zijn waterput en is een van de nijpende problemen verlicht. De foto’s tonen de dank voor de bijdragen, het eerste water en kinderen van het dorp.

LEO WEUSTEN 80 JAAR

Gepubliceerd: 22 mei 2011

De Derde Wereldgroep Soest (DWG) telt vele mensen die zich op allerlei gebieden inzetten voor mensen in de Derde Wereld. Dat gebeurt vaak al jarenlang en een van hen is Leo Weusten. Hij vierde onlangs zijn 80ste verjaardag te midden van familie, vrienden en uiteraard ook van DWG’ers. Erica Hoksbergen huldigde Leo Weusten ook namens de DWG.

WERELDWINKEL SOEST BESTAAT 20 JAAR

Gepubliceerd: 08 mei 2011

De Wereldwinkel in Soest bestaat 20 jaar en dat werd onder grote belangstelling op zaterdag 7 mei gevierd. Dat gebeurde in en vooral buiten de fraaie winkel aan de Steenhoffstraat. Het weer werkte perfect mee, waardoor de grote tent die voor alle zekerheid was opgezet achter het gebouw niet nodig was. Sprekers waren Wereldwinkel-voorzitter Jan Buning, de Soester burgemeester Arie Noordergraaf en Erica Hoksbergen van de Derde Wereldgroep Soest (DWG).

+DWG Wereldwinkel 20 jaar 2011-05-08

Burgemeester Arie Noordergraaf te midden van bezoekers luisterend naar Wereldwinkel-voorzitter Jan Buning (midden onder).

Erica Hoksbergen: ‘In de eerste plaats wil ik namens het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest de hartelijke felicitaties overbrengen aan bestuur en medewerkers van de Wereldwinkel Soest en mijn complimenten uitspreken voor de prachtig vernieuwde winkel. De Derde Wereldgroep Soest en de Wereldwinkel Soest zijn vanaf het begin nauw met elkaar verbonden geweest. Toen de werkgroep “Wereldvoedselvraagstuk”, kortweg Voedselgroep genoemd,als voorloper van de Wereldwinkel in 1989 begon met verkoop van ideële voedselproducten als Max Havelaar koffie en bananen, hielpen bestuursleden van de DWG Soest om de kraam te bemensen. Later, toen het huidige pand werd betrokken namen vier bestuursleden van de DWG zitting in het bestuur van de Wereldwinkel. We hebben allebei hetzelfde doel voor ogen: mensen, in wat wij nog steeds de Derde Wereld noemen,die het veel slechter hebben getroffen dan wij, een beetje verder helpen in het leven.

Wij zijn dan ook heel blij, dat de jarige Wereldwinkel steun wil verlenen aan een project van de DWG. Het gaat om het slaan van een waterput in een klein dorp in de staat Tamil Nadu in Zuid-India. Het dorp heet Vada Puzhuthiyur en telt 200 inwoners. Het zijn Christenen, Hindoes en Moslims. De oude waterput is niet meer bruikbaar en de mensen hebben geen geld om een nieuwe aan te leggen. Men gebruikt nu water uit een modderige poel, waarin ook kleding wordt gewassen en het vee gedrenkt. In het regenseizoen spoelt koeienpoep en ook menselijke ontlasting de poel in ( men doet zijn behoefte in het open veld). Tot welke onhygiënische toestanden dit leidt laat zich raden.

Nu zult u zich wellicht afvragen wie voor het onderhoud van de pomp gaat zorgen en hoe dat betaald wordt, want de steun van de DWG is alleen voor de aanleg. We hebben dit gevraagd aan SEED Trust, de organisatie die zich om deze mensen bekommert. Wij kregen als antwoord dat een dorpscomité van tien leden verantwoordelijk zal worden voor het goede gebruik van de pomp en dat de onderhoudskosten door de dorpelingen zullen worden gedragen. Deze worden geschat op € 0,25 per huishouden per jaar. Zelfs voor arme dagloners is dit bedrag op te brengen. We hebben  dan ook alle vertrouwen in dit project, dat het leven van de mensen in Vada Puzhuthiyur sterk zal verbeteren.

Op de kraam ligt informatiemateriaal over het project en over het werk van de Derde Wereldgroep Soest. Dit kunt u gratis meenemen. We danken het bestuur van de Wereldwinkel Soest voor deze actie en hopen op een mooie opbrengst.

Dank u wel.’

VOORJAARSACTIE VOOR HET SAMBURU-VOLK

Gepubliceerd: 22 april 2011

Miriam Winkel te midden van Samburu-vrouwen

JAARVERSLAG 2010 DWG SOEST IS VERSCHENEN: WEER VEEL BEREIKT

Gepubliceerd: 16 april 2011 

Als altijd is in de maand april het jaarverslag van de Derde  Wereldgroep Soest (DWG) verschenen. Nu voor het jaar 2010. Ook in het afgelopen jaar heeft de DWG veel kunnen bereiken, dankzij vooral de trouwe steun van de vrienden en relaties. In totaal zijn er achttien projecten gefinancierd, terwijl er een bedrag is gereserveerd voor een omvangrijk project in Ghana, dat in 2011 zal worden uitgevoerd. Voor het complete jaarverslag zie het archief van 2010.

OPERATIE ZANDLOPER: NATUURBEHEER VOOR GOEDE DOELEN

Gepubliceerd: 27 januari 2011

Op dinsdag 25 januari overhandigde wethouder Jannelies van Berkel de dik verdiende waardecheque van €150 aan groep 8 van de Soester basisschool De Achtbaan.

Geverifieerd door MonsterInsights