2012

Jaarverslag 2012

Brief bij jaarverslag 2012

BOEIENDE AVOND DERDE WERELDGROEP SOEST

Gepubliceerd: 27 november 2012

Vorige week vrijdag kwamen vele vrienden van de DWG Soest weer in het immer gastvrije Griftland College bij elkaar om te luisteren naar Paul van Gool, net terug uit Kampala in Oeganda.  De Derde Wereldgroep financiert daar de bouw van een basisschool voor kansarme kinderen uit de wijk Katwe. Omdat veel ouders geen geld hebben om schoolspullen en schooluniformen aan te schaffen zwerven hun kinderen maar op straat rond en glijden af naar drugsgebruik en criminaliteit. Charles Matovu heeft uit eigen middelen en met hulp van de gemeenschap een schooltje gebouwd waar deze kinderen wel terecht kunnen.  Omdat dit schooltje uit zijn voegen barst wordt met hulp van de DWG nu een nieuw, veel groter, gebouw neergezet. De penningmeester kwam met de verrassing, dat een Brabantse stichting € 25.000, – voor dit project ter beschikking heeft gesteld, waarmee het project weer en stap verder komt.

Na de pauze werd de aanwezigen een indringend beeld getoond van jongens de in de stad Arusha in Tanzania op straat leven en daar allerlei soorten drugs gebruiken, zoals lijm of kerosine snuiven. Het echtpaar Noud en Truus van Hout heeft een centrum opgezet waar deze jongens leren om weer een normaal leven te leiden. Ze krijgen een opleiding en worden geholpen bij het vinden van een baan en woonruimte. De toewijding en inzet voor deze jongens is hartverwarmend.

Frans Wiegmans werd blij gemaakt met een cheque van ruim € 6500,-, opbrengst van de herfstactie van de tweedeklassers van het Griftland College. Het geld is bestemd voor de aanschaf van schoolmaterialen voor kansarme kinderen in  Kerala, Zuid-India.

De Wereldwinkel had weer lekkere en leuke dingen voor de verkoop en haar voorzitter Jan Buning verraste de DWG Soest met een mooie gift van € 1300,- voor een scholingsproject in Kinshasa in de Dem. Republiek Congo.  Al met al een mooie avond voor de Derde Wereldgroep Soest, die in 2013 haar dertigjarige bestaan zal vieren.

DERDE WERELDGROEP NODIGT UIT OP VRIJDAG 23 NOVEMBER !

Gepubliceerd: 02 november 2012

De Derde Wereldgroep Soest nodigt uit voor een gezellige en informatieve avond in het Griftland College, Noorderweg 79 in Soest voor donateurs en belangstellenden op vrijdag 23 november 2012.

DWG Uitnodiging 23-11-2012 ontmoetingsavond in Griftland College

DE ZAAL GAAT OPEN OM 19.30 UUR 

ACTIEDAG TWEEDE KLASSEN GRIFTLAND COLLEGE GROOT SUCCES

Gepubliceerd: 13 oktober 2012

De jaarlijkse actiedag van leerlingen van de tweede klassen van het Griftland College in Soest is een groot succes geworden. De opbrengst van een ochtend lang klussen en lekkernijen verkopen was overweldigend. Aan het einde van de ochtend kon een bedrag van ruim € 6500 worden overhandigd aan mevrouw Hoksbergen van de Derde Wereldgroep Soest. Zij toonde zich zeer dankbaar met het resultaat.

De leerlingen uit het tweede leerjaar van het Griftland College hebben afgelopen vrijdag het vuur uit hun sloffen gelopen voor een project in India. Met een startkapitaal van 1 euro diende een royale bijdrage aan dit project verdiend te worden.

Na een goede voorbereiding op school of thuis gingen de enthousiaste leerlingen in groepjes op stap; vanwege de regen leek het aanvankelijk een lastige klus te worden, maar met het verdwijnen van de regen verscheen het winkelend publiek.

De leerlingen hadden veel verschillende manieren bedacht om het geld te verdienen: van culinaire hoogstandjes en entertainment voor bejaarden tot het wegbrengen van boodschappenkarretjes en statiegeldflessen. Maar ook van het verkopen van zelfgemaakte sieraden en sleutelhangers tot tuinieren en auto’s wassen. Kortom, de leerlingen boden een zeer gevarieerd producten- en dienstenpakket en waren hiermee buitengewoon succesvol.

Onder leiding van de mentoren werd ’s middags het vele geld geteld en werden de enthousiaste verhalen aangehoord. Uiteindelijk kon aan het einde van de dag het mooie geldbedrag worden overhandigd aan de Derde Wereldgroep Soest (DWG). Een geweldig resultaat voor de bijna 600 kinderen van de inheemse bosbewoners de Dalits in Kerala, India.

De dag had niet zo succesvol kunnen verlopen zonder de vrijgevigheid en de leuke reacties van de voorbijgangers in de winkelstraten van Baarn, Soest en Bunschoten/Spakenburg.

Actiedag Griftland College 12-10-2012

Twee Griftlanders gaan  de voorlopige cheque van € 6421,90 overhandigen aan de DWG-bestuursleden Annemarieke Koch (l.) en Erica Hoksbergen.

♥♥♥

Aldus het verslag van het Griftland College zelf over de actiedag, die traditioneel wordt gehouden op de laatste schooldag voor de herfstvakantie. De actie was deze keer voor schoolspullen voor zo’n 600 kinderen van zeer arme ouders in het gebied van de Dalits in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala. De Derde Wereldgroep Soest zal ervoor zorgen dat opbrengst snel naar de lokale organisatie BGM Social Service Centre gaat. Dat is een oude bekende van de DWG, die al veel gedaan heeft voor de bewoners van een afgelegen bosgebied: putten geslagen, latrines gebouwd, een kliniekje neergezet en vooral scholingsmogelijkheden gecreëerd.

IMPULSIS LOVEND OVER DERDE WERELDGROEP SOEST

Gepubliceerd: 08 september 2012

De Derde Wereldgroep Soest heeft al verschillende keren een flinke subsidie ontvangen van Impulsis, een initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie.

In 2011 ontvingen we € 11.700 voor het uitvoeren van zes projecten.

Naar aanleiding van ons jaarverslag 2011 stuurde Impulsis ons onderstaande brief. In de laatste twee alinea’s spreekt deze organisatie haar grote waardering uit voor onze inzet en bijna 30-jarige ervaring op het terrein van kleinschalige ontwikkelingssamenwerking.

Het bestuur van de DWG Soest is zeer verheugd over deze positieve ondersteuning en dankt Impulsis voor haar lovende woorden!

Ghanees bezoek voor Derde Wereldgroep Soest

Uit Soestnu van 20 juni 2012

Gepubliceerd: 12 mei 2012

De Derde Wereldgroep Soest heeft in april en mei (oud-)bestuursleden verloren. Het DWG-bestuur herdenkt hen:

In memoriam Jaap den Oude

Op 26 april 2012 werd ons bestuurslid Jaap den Oude getroffen door een ernstig herseninfarct. De hoop op (gedeeltelijk) herstel werd al spoedig de bodem in geslagen en na amper zes dagen overleed hij op 2 mei, 84 jaar oud.

Wij zijn geschokt door zijn totaal onverwachte, snelle overlijden. Jaap was sinds 1985 voor de Derde Wereldgroep Soest een steun en toeverlaat in technische zaken. ‘Vraag het Jaap en het komt goed ’.

Hij was actief met het inzamelen van gereedschappen, kleding, speelgoed, naai- en schrijfmachines. Samen met zijn latere schoonzoon Willem Voorhout bracht hij honderden dozen naar Amsterdam en naar Krimpen aan de IJssel, voor verdere verscheping naar o.a. Tanzania en Brazilië.

Jarenlang was hij druk met de voorlichting op scholen, in kerken en bij maatschappelijke organisaties. Vertellen over een project en vertonen van de bijpassende dia’s was echt zijn ding.

Hij zorgde dat al ons drukwerk printklaar was, beheerde het foto- en knipselarchief en maakte tentoonstellingen voor onze jaarlijkse ontmoetingsavond en voor de voorlichtingsactiviteiten. Toen de automatisering zijn intrede deed nam hij les en ging hij ons adressenbestand beheren. Later kwam daar de website bij.

Jaap was altijd aanwezig bij de verschillende activiteiten van de DWG. Natuurlijk bij de vergaderingen, maar ook bij het voorbereiden van postverzendingen, het ontvangen van projectpartners, het bezoeken van evenementen waarbij de DWG betrokken was, de voorbereiding van de jaarlijkse ontmoetingsavond en van ons 25-jarig jubileum. De technische voorbereiding en uitvoering lag altijd in zijn handen. Ondanks zijn vorderende leeftijd zei hij nooit nee. Hij kende ook heel veel mensen in Soest en was daarmee onze vraagbaak.

 Jaap was een gezellige man die, met een biertje in de hand, smakelijk kon vertellen over zijn jeugd in Utrecht. Maar bovenal was hij zeer begaan met het lot van arme mensen in de Derde Wereld. De recente discussie over een mogelijke verlaging van het landelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking emotioneerde hem zeer. Er mocht geen cent af!

Voor al zijn inzet gedurende vele jaren, ook voor de Wereldwinkel Soest en de Soester Kring, ontving hij zeer verdiend in 2002 een Koninklijke Onderscheiding.

 We zullen Jaap heel erg missen.

In memoriam Jan Uit den Bogaard

Ons bereikte het droevige bericht dat, na een kort ziekbed, op 26 april 2012 ons oud-bestuurslid Jan Uit den Bogaard is overleden. Hij werd 89 jaar oud.

Jan was vanaf de oprichting van de Derde Wereldgroep Soest, in 1983, betrokken bij ons werk. Eerst als secretaris en later verzorgde hij de publiciteit. Hij heeft zich altijd zeer gewetensvol van zijn taak gekweten en had een uitstekende stijl van schrijven. Hij was altijd opgewekt en de jaren leken geen vat op zijn immer jongensachtige uitstraling te hebben.

Na 20 jaar DWG Soest vond hij het welletjes, hij was toen bijna 80, en nam hij afscheid van het bestuurswerk. Maar voor het rondbrengen van onze brieven konden we hem nog jarenlang ‘lastig vallen’.

We gedenken in hem een hartelijke, bevlogen man, begaan met het lot van de allerarmsten in de Derde Wereld.

NIEUWS VAN SEED SAMBURU IN KENIA: SCHOON WATER!

Gepubliceerd: 15 april 2012

De Derde Wereldgroep Soest (DWG) steunt al geruime tijd de Stichting SEED Samburu in Kenia. De Samburu zijn een herdersvolk in het noorden van dat immense Oost-Afrikaanse land. De Nederlandse en vroegere Soesterse Miriam Winkel woont daar en is de coördinator van de organisatie. De Samburu’s hadden en hebben nog te kampen met grote droogteperioden en nieuwe putten slaan voor schoon water was dringend noodzakelijk. De DWG heeft vorig jaar € 4100 hiervoor bijgedragen en het resultaat is weergegeven in de Nieuwsbrief SEED Samburu van deze maand april.

Uit die SEED-nieuwsbrief publiceren wij hieronder een pagina.

Top

DWG-JAARVERSLAG 2011 IS VERSCHENEN: HEEL GOED JAAR

Gepubliceerd: 18 april 2012 

Het Jaarverslag 2011 van de Derde Wereldgroep is zojuist verschenen. Opnieuw is er veel bereikt, zoals blijkt uit voortgang van kleinschalige projecten in India en diverse landen in Afrika. De aard van de kleinschalige projecten die in 2011 zijn en deels nog in 2012 worden gesteund, komen globaal onderverdeeld neer op:

● produceren van goederen voor het verkrijgen van inkomen,

● houden van vee en gevogelte voor productie van melk, vlees en eieren,
● kweken van groente, fruit en andere gewassen voor verkoop en eigen gebruik,
● onderwijs, leermiddelen en scholing,
● medische voorzieningen, voorlichting en sanitatie.

DWG-voorzitter Jan Bik schrijft in zijn inleiding onder meer over de vraag wat die hulp inhoudt: ‘Ontwikkelingssamenwerking, kennisuitwisseling, morele steun en financiële bijdragen leveren voor onderwijsprojecten, voor kinderen en volwassenen.’ Hij citeert prof. Tinbergen die al in de jaren 50 van de vorige eeuw zei: ‘Onderwijs leidt tot welvaart en welbevinden.’  
Aldus een kleine greep uit de inhoud van het Jaarverslag 2011. Voor het gehele jaarverslag zie het archief van 2011.

DWG-PARTNER AIDFI EN AUKE IDZENGA WINNEN WEER PRESTIGIEUZE PRIJS, NU IN AZIË

Gepubliceerd: 17 februari 2012

De Derde Wereldgroep Soest steunt al sinds vele jaren het werk van Auke Idzenga. Onlangs heeft hij alweer een prestigieuze prijs ontvangen: Ramon Magsaysay Award. Deze prijs is genoemd naar de Filippijnse president, die in 1957 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Hij was zeer geliefd om zijn inzet voor de rechten van arme mensen.

Auke Idzenga  is afkomstig uit Elburg en werkt en woont op de Filippijnen. Daar ontwikkelde hij de technologie van de  hydraulische Rampomp. Deze pomp kan bewoners hoog in de bergen voorzien van schoon water. En dat zonder gebruik te maken van welke externe energiebron dan ook. De Rampomp heeft duizenden levens van arme mensen ingrijpend verbeterd. Niet alleen op de Filippijnen, maar ook in Afghanistan, Colombia en Nepal.                      

De Ramon Magsaysay Award wordt wel de Aziatische tegenhanger genoemd van de Nobelprijs voor de Vrede. De prijs gaat over onbaatzuchtige inzet voor landelijke of stedelijke ontwikkeling, armoede- bestrijding, openbare gezondheid of duurzaam gebruik van het milieu. De prijs (50.000 euro) is bestemd voor mensen met buitengewone daadkracht, integriteit en onbaatzuchtigheid en gaat deze keer naar AIDFI, de organisatie waarvan Auke Idzenga deel uitmaakt. 

 Meer over Auke Idzenga’s werk in de Filippijnen: http://www.aidfi.org/

ZANDLOPERACTIE 2011: NIEUW DAK VOOR COBETSCHOOL IN ZAMBIA MEDE DANKZIJ DE BRON EN DE CAROLUSSCHOOL IN SOEST

Gepubliceerd: 10 februari 2012

Er komt een nieuw dak voor de Chawama Cobetschool in Lusaka, de hoofdstad van Zambia in Zuidelijk Afrika! Dat is zeker en dat is mede te danken aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen De Bron en de Carolusschool in Soest. Zij hebben deelgenomen aan de Zandloperactie in de herfst van 2011, een jaarlijkse operatie in de Soester Duinen die tot doel heeft het stuifzand en de heide schoon te maken van alles wat daar niet thuishoort. De leerlingen verdienden daarmee geld, dat vervolgens overgedragen werd aan de Derde Wereldgroep Soest. De Soester Courant van 8 februari bracht daarvan hieronder verslag:

DWG Actie Zambia 08-02-2012

Kwetsbare kinderen

Zambia (vroeger Noord-Rhodesië) ligt in Afrika, ten zuiden van de evenaar. Het grenst niet aan de oceaan en heeft dus geen zeehavens. De Zambezi is de grootste rivier en in het zuiden van het land zijn de bekende Victoria watervallen. Het land is 18 keer zo groot als Nederland en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners. Het is officieel een christelijk land, maar er wonen ook moslims en hindoes. In de hoofdstad Lusaka, in de wijk Chawama werd in 1998 de Chawama Cobetschool opgericht. Deze school richt zich speciaal op kwetsbare kinderen, zoals  weeskinderen wier ouders aan AIDS zijn overleden, kinderen van weduwen, straatkinderen en gehandicapte kinderen. Men probeert ook, met succes, meisjes naar school te krijgen. De school heeft een goede reputatie in de buurt. 

Nel Koster

 In 2003 bracht Nel Koster uit Soest, die toen in Lusaka les gaf aan de meisjesschool City of Hope, ons in contact met de Cobetschool. De Derde Wereldgroep Soest heeft toen bijgedragen aan het  uitbreiden en inrichten van het schoolgebouw.Een paar maanden geleden kon het DWG-bestuurslid Annemarieke Koch met haar man meereizen naar Zambia. Ze besloot een kijkje te gaan nemen bij de Cobetschool. Tot haar grote vreugde bleek de school nog springlevend te zijn en volop te draaien. Peter Mumba, destijds medeoprichter, is nog steeds de bezielende leider.

Ruim 1500 leerlingen

Op dit moment staan er ruim 1500 kinderen ingeschreven. ’s Morgens krijgen de klassen 1 tot en met 7 les en ‘s middags de klassen 8 tot en met 10. De oudste leerlingen zijn 18 tot 19 jaar. Er zijn op dit moment 16 leerkrachten, die weinig betaald krijgen omdat de school geen overheidssubsidie krijgt en moet rondkomen van het schoolgeld. Voor klas 1-7 is dat € 0,75 per maand, voor de hogere klassen € 5,75.  De overheid heeft de school wel erkend en levert  zo nu en dan maïsmeel, waarmee op school maaltijden voor de leerlingen worden bereid. Alleen de leerkrachten hebben lesmateriaal. HIV-besmetting en AIDS zijn belangrijke onderwerpen van de lessen. In elke klas zitten gemiddeld zes kinderen van wie de ouders aan AIDS zijn overleden. De liedjes die de kinderen voor Annemarieke Koch zongen en de gedichten die werden voorgedragen gingen steeds weer over dit onderwerp.Tien lokalenDe school heeft 9 lokalen een 1 in aanbouw.

Tien lokalen

Het nieuwe lokaal moet nog afgepleisterd worden en er is geld nodig voor de aanschaf van banken en kasten. Het hele gebouw moet ook aan de buitenkant gepleisterd worden om de weersinvloeden tegen te gaan. Het belangrijkste op dit moment is echter de reparatie van het dak. Veel golfplaten zijn lek en moeten vervangen worden. De Derde Wereldgroep Soest heeft besloten de Cobetschool te helpen. Het geld, dat de leerlingen van De Bron en de St. Carolusschool hebben verdiend met hun werk in de Soester Duinen, zal worden besteed aan het opknappen van de Cobetschool.

 Leerlingen van de Chawama Cobetschool.  

Geverifieerd door MonsterInsights