2014

JAARVERSLAG 2014 DWG: HEEL MOOIE RESULTATEN

Brief bij jaarverslag

Gepubliceerd: 11 april 2015

MOOI KERSTGESCHENK DANKZIJ INTERNET

Gepubliceerd: 22 december 2014

Begin december wordt er een bedrag van € 1200,- op onze rekening bijgeschreven. Een zeer welkome gift, maar de begeleidende tekst is verontrustend: ‘i.v.m. stoppen Wereldwinkel’.

Het zal toch niet waar zijn, dat onze Wereldwinkel in Soest ermee op gaat houden? Voorzichtig informeren in de winkel zelf levert alleen maar onbegrip op, dus misschien is het nog niet doorgedrongen… Of wordt er misschien wat anders bedoeld? Stopt men met verkoop op onze ontmoetingsavond?

In elk geval een mooie bedankbrief geschreven, maar na enkele dagen reageert de penningmeester vol ongeloof: hij weet van niets!

Anna Paulowna

Het speurwerk kan beginnen en gelukkig is de bank zo welwillend om ons het adres van de sponsor te geven, een straat in Breezand, Noord-Holland. Het wordt steeds intrigerender. Eerst maar per brief om informatie gevraagd om te zien of er geen vergissing in het spel is. Nu, dat is er niet. De Wereldwinkel in Anna Paulowna is ermee gestopt en het resterende bedrag is aan ons overgemaakt.

Maar waarom aan ons? En dan blijken de zegeningen van het internet: via wat speurwerk heeft men ons gevonden en blijkbaar kwamen we zo goed naar voren, dat men ons die € 1200,- wel toevertrouwde. Als dat geen mooi Kerstgeschenk is!

Waterpomp

Het geld zal besteed worden aan de aanleg van een waterpomp in een klein dorp, 50 km ten zuiden van Bamako, hoofdstad van Mali. Dit project werd ons aangereikt door een partner met wie wij al jaren contact hebben en die de situatie ter plekke goed kent.

Fijn & voorspoedig 2015

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.

BOEIENDE AVOND DERDE WERELDGROEP SOEST

Gepubliceerd: 30 november 2014 

Afgelopen vrijdag was het weer tijd voor de jaarlijkse ontmoetingsavond van de Derde Wereldgroep Soest, als vanouds in de aula van het Griftland College. Rob Duit, afdelingsdirecteur van de school, overhandigde een cheque ter waarde van € 5935,67 aan voorzitter Jan Bik van de DWG Soest. De tweedeklassers hadden dit bedrag in oktober bij elkaar weten te brengen met allerlei acties. Het geld is bestemd voor onderwijs aan zo’n 1000 arme kinderen in de Mozambiquaanse hoofdstad Maputo.

René Boezaard, leider van dit Escola de Rua-project, wist de bezoekers zeer te boeien met een schets van de economische en politieke situatie in Mozambique en de directe consequenties daarvan voor de vele armen in dat land. Het geld zal besteed worden aan de dringend noodzakelijke renovatie van een van de twee schoolgebouwen die het project in gebruik heeft.

Prachtig

Na een gezellige pauze, waarin mooie kaarten en heerlijke chocolade van de Wereldwinkel werden verkocht, was het tijd voor het optreden van de Nigeriaanse verhalenverteller Baba Opomulero Adebesi. Prachtig uitgedost, nam hij in een aanstekelijke presentatie het publiek mee in zijn verhaal over de lotgevallen van twee broers, een tweeling. Zeer gewenst door hun ouders, maar pas na veel problemen geboren. Als volwassenen gaan zijn elk hun eigen weg, om eindelijk eens ‘alleen’ te zijn, maar spreken af elkaar na vijf jaar op een bepaalde plek te ontmoeten. Het is een verhaal over afscheid nemen, met onbekende bestemming vertrekken, onzekerheid of met elkaar ooit terug zal zien en de vreugde van de thuiskomst. De zaal zong enthousiast mee met de weemoedige of strijdlustige begeleidende liedjes.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond, die ook bijgewoond werd door de Soester wethouder mevrouw Jannelies van Berkel.

UITNODIGING VOOR JAARLIJKSE ONTMOETINGSAVOND OP 28 NOVEMBER

Gepubliceerd: 07 november 2014 

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ontmoetingsavond op vrijdag 28 november 2014 in het Griftland College, Noorderweg 79 te Soest.

Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis.

Hieronder het programma:

  Vormgeving: Hans Scholte

ACTIEDAG TWEEDE KLASSEN GRIFTLAND COLLEGE GROOT SUCCES

Gepubliceerd: 17 oktober 2014 

De jaarlijkse actiedag op 17 oktober van leerlingen van de tweede klassen van het Griftland College in Soest was een groot succes. De opbrengst van een ochtend lang klussen en lekkernijen verkopen was overweldigend. Rond 14.30 uur kon een cheque ter waarde van een bedrag van bijna € 6.000 worden overhandigd aan voorzitter Jan Bik van de Derde Wereldgroep Soest. Hij en zijn medebestuursleden toonden zich zeer dankbaar met het resultaat.

De leerlingen uit het tweede leerjaar van het Griftland College hebben de afgelopen vrijdag het vuur uit hun sloffen gelopen voor de broodnodige renovatie van een school in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Deze school behoort bij het project Escola de Rua, waarmee de Derde Wereldgroep Soest al sinds 2001 contact heeft. Met een startkapitaal van 1 euro diende een royale bijdrage aan dit project verdiend te worden.

Na een goede voorbereiding op school en thuis gingen de enthousiaste leerlingen in groepjes op stap. Sommigen leerlingen verkochten lekkernijen in de school, anderen trokken eropuit naar de winkelstraten van Baarn, Soest en Bunschoten.

De leerlingen hadden veel verschillende manieren bedacht om geld te verdienen: van het verkopen van allerhande lekkernijen tot het wassen van auto’s, van het wegbrengen van boodschappenkarretjes en statiegeldflessen tot het organiseren van een loterij. Kortom, een gevarieerd en succesvol programma, waarvoor de leerlingen zich met hart en ziel inzetten.

Onder leiding van de mentoren werd ’s middags het vele geld geteld en werden de enthousiaste verhalen aangehoord. Uiteindelijk kon aan het eind van de dag het mooie geldbedrag worden overhandigd aan de Derde Wereldgroep Soest. Een geweldig resultaat voor het Centro de Encontro/Escola de Rua in Mozambique, die anders gesloten had moeten worden.

De dag had niet zo succesvol kunnen verlopen zonder de medewerking van de leerlingen en hun ouders en ook niet zonder de vrijgevigheid en de leuke reacties van de voorbijgangers in de winkelstraten van Baarn, Soest en Bunschoten/Spakenburg. Tot volgend jaar…

Actie Griftland 17.10,2014

 Beelden van de zeer succesvolle actiedag van het Soester Griftland College op 17 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie.

Op de onderste foto houdt DWG-penningmeester Erica Hoksbergen trots de cheque van 5.885,67 euro in handen, bestemd voor een school voor allerarmsten in Maputo.

Rechts van haar staat voorzitter Jan Bik, links secretaris Gerrit Leeflang en uiterst links Wim Mann.

BRIEF AAN DONATEURS EN NAJAARSACTIES DWG SOEST

Gepubliceerd: 08 oktober 2014

Geachte Donateur,                                                 

Sinds u van ons in april het jaarverslag over 2013 ontving is er alweer veel gebeurd. Het meest trots zijn we op het gereed komen van de Charles Lwangaschool in Kampala, hoofdstad van Oeganda. Op 7 december wordt het gebouw feestelijk geopend. Er zijn acht nieuwe schoollokalen en in het oude gebouw worden nog drie lokalen gebruikt. Graag zou men nog een extra verdieping op het gebouw zetten. Dat kan technisch, maar het geld ontbreekt… Onnodig te zeggen, dat men ‘Soest’ heel dank baar is voor alle hulp.

Tot op heden zijn er in 2014 nog 12 andere projecten gefinancierd, allemaal voor de betrokken van groot belang zijn. Zoals de aanleg van waterputten, de aanschaf van regenwatertanks bij een school en het herstel van oude bronnen. Leningen voor de aanschaf van een koe of enkele geiten, voorlichting over biologische landbouwmethoden en druppelirrigatie en het opzetten van een centrum voor naai- en borduuronderwijs

Armenschool Maputo

Op vrijdag 17 oktober gaan de tweedeklassers van het Griftland College ‘de straat op’ om geld te verdienen voor de armenschool in Maputo, hoofdstad van Mozambique. Het onderwijs is er gratis en de kinderen hoeven geen schooluniform of zelfs maar schoenen te dragen. Allemaal zaken die hun ouders niet kunnen betalen. De DWG heeft als sinds 2001 contact met dit project. De opbrengst van de actie is hard nodig om het schoolgebouw te renoveren en een waterleiding aan te leggen.

Jaarlijkse avond

Traditiegetrouw organiseren we op vrijdag 28 november onze jaarlijkse avond voor onze donateurs en andere belangstellenden. René Boezaard, die het project in Mozambique 20 jaar geleden heeft opgezet en er nog steeds intensief bij betrokken is, zal alles over het wel en wee van dit project komen vertellen. En natuurlijk is er ook weer een wat luchtiger programma-onderdeel. Wij hopen op uw aller komst.

De discussie in de media over ontwikkelingssamenwerking speelt zich af op macroniveau. De DWG Soest houdt zich bezig met het microniveau van straatarme mensen, die met het weinige dat ze hebben proberen te overleven. U kunt ons daarbij helpen.

Uw jaarlijkse bijdrage via NL02 RABO 0379 9298 13 of NL72 INGB 0005 6343 27 is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat de DWG Soest is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen), onder de naam Stichting Derde Wereld Groep Soest.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

         Erica Hoksbergen, Penningmeester DWG Soest 

Drie beelden van de school in Maputo, waarvoor tweedeklassers van het Soester Griftland College op vrijdag 17 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie, in winkelstraten van onder meer Soest en Baarn  geld willen verdienen voor deze school voor allerarmsten.

DERDE WERELDGROEP BELEEFT HEEL GOED 2013

Gepubliceerd: 08 april 2014 

Het jaar 2013 was zeer succesvol voor de Derde Wereldgroep Soest. Uit het zojuist verschenen jaarverslag blijkt dit zonneklaar.

In november werd uitgebreid gevierd, dat deze groep vrijwilligers zich al 30 jaar met hart en ziel inzet voor mensen in de Derde Wereld, die het een stuk slechter hebben getroffen dan wij. Gesteund door particulieren en verschillende fondsen was de DWG Soest in staan om 13 projecten in India, Ivoorkust, Oeganda, Mozambique en de Democratische Republiek Congo te ondersteunen. Met een totaal ingezameld bedrag van maar liefst € 57.000,- kon heel veel gedaan worden.

IN MEMORIAM LEO WEUSTEN

Gepubliceerd: 26 maart 2014

Leo Weusten

Gepubliceerd: 01 februari 2014

Tot onze grote schrik overleed op 28 januari 2014 plotseling ons zeer waardevolle oud-bestuurslid Leo Weusten, 82 jaar oud. Nog maar zo kort geleden hadden we officieel afscheid van hem als bestuurslid genomen. Hij betreurde het zeer, dat zijn broze gezondheid het hem niet langer mogelijk maakte om bestuurswerk voor de Derde Wereldgroep te doen. Maar hij bleef zeer geïnteresseerd in ons doen en laten.

De viering van ons dertigjarige jubileum, in november 2013, liet hij dan ook niet aan zich voorbijgaan.

Hij genoot zichtbaar van de aandacht die hij daar kreeg. Glunderend hoorde hij aan dat volgens cabaretier Patrick Spekman er in het vernieuwde Rijksmuseum al een plekje voor Leo’s schilderijen was gereserveerd, in de buurt van zijn geliefde Melkmeisje van Vermeer.

Uit de warme reacties in de zaal bleek wel hoe geliefd Leo was, binnen het bestuur, maar ook bij de donateurs en andere belangstellende aanwezigen, waaronder Rob Duit van het Griftland College, met wie Leo veel contact had.

Leo heeft zich twintig jaar lang met hart en ziel ingezet voor het werk van de Derde Wereldgroep Soest. Zijn betrokkenheid, creativiteit en vaardigheid in woord en geschrift hebben veel bijgedragen aan het succes van ons werk. Hij was heel royaal in zijn bijdragen voor de allerarmsten en hij wist daarin ook zijn familie mee te krijgen. Voor al zijn vrijwilligerswerk, ook in kerkelijk verband, ontving hij in 2008 zeer verdiend een Koninklijke Onderscheiding.

We verliezen in Leo een gevoelig en beminnelijk mens, met wie wij twintig jaar lang een fijne en productieve tijd hebben gehad.

We zullen hem zeer missen.

Geverifieerd door MonsterInsights