2016

Jaarverslag 2016

Brief bij jaarverslag 2016

DERDE WERELDGROEP SOEST OOK IN 2016 WEER HEEL ACTIEF

Gepubliceerd: 04 april 2017 

Bij het verschijnen van het jaarverslag over 2016 voert de Derde Wereldgroep Soest actie voor het bouwen van een extra schoollokaal voor de Compassionate Kids School in het oosten van Ghana. Het aantal leerlingen is in korte tijd toegenomen van 230 tot 360 en daarmee is de school letterlijk uit zijn jasje gegroeid. Leerlingen zitten nu onder een afdak van golfplaat, dat bij regen natuurlijk onvoldoende bescherming biedt. Via fundraising heeft men zelf al een flink bedrag bij elkaar gekregen en ouders die kunnen timmeren en metselen helpen vrijwillig mee. Voor bouwmateriaal, ramen, deuren en lampen ontbreekt nog een bedrag van € 3000.

In 2016 werden in totaal 14 verschillende projecten gesteund in Afrikaanse landen als Gambia, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Mozambique, Oeganda, Sierra Leone en Somalië, en ook in India. Projecten op het gebied van onderwijs en medische zorg, herstel van waterputten en bouw van sanitaire voorzieningen, kleinschalige tuinbouw, (pluim)vee- of visteelt, praktische training, zoals een naaiopleiding en het verstrekken van microkredieten om een kleine nering op te zetten. Deze kleinschalige projecten geven juist de allerarmsten een steuntje in de rug.

De Derde Wereldgroep Soest is al bijna 35 jaar actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dankzij de steun van trouwe donateurs, de gemeente Soest en de jaarlijkse actie van leerlingen van het Griftland College, kan zij haar werk nog steeds doen. Ook externe fondsen, zoals dit keer het Rabo Foundation Medewerkersfonds, worden met succes aangesproken. Dat het werk van de DWG Soest nog steeds nodig is, blijkt wel uit de meer dan 150 aanvragen die in 2016 binnenkwamen, tegenwoordig grotendeels via internet.

BOEIENDE AVOND VAN DERDE WERELDGROEP SOEST

Gepubliceerd: 28 november 2016

Op vrijdag 25 november kwamen op de jaarlijkse ontmoetingsavond van de Derde Wereldgroep Soest twee belangrijke thema’s aan de orde. Ten eerste de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die al in 1948 door de Verenigde Naties werd opgesteld.

Willie Pronk, ervaringsdeskundige op dit gebied, vertelde het geïnteresseerde publiek welke rechten het belangrijkst zijn in de praktijk en hoe ze jarenlang in Kenia heeft meegewerkt aan de bewustwording daarover van de bevolking. Hoe een kleine groep van zes leraren erin slaagde om via de scholen een landelijk netwerk op te bouwen van bevlogen mensen, die hun leerlingen en later ook groepen uit de samenleving, de beginselen van participatie en zelfstandig denken bijbrachten. In de loop der jaren is in Kenia op dat terrein veel vooruitgang geboekt.

Millenniumdoelen

Ook wat de zogenaamde Millenniumdoelen betreft, die in 2000 door de VN werden opgesteld, zoals extreme armoede wereldwijd halveren, alle kinderen naar school en gelijkheid tussen mannen en vrouwen, is er wel degelijk na 15 jaar vooruitgang geboekt, maar helaas niet overal even sterk. In Ton van der Lee’s documentaire De Belofte, kon het publiek meeleven met drie jonge mensen uit Ghana, die worstelden om het hoofd boven water te houden. Overigens zijn er in 2015 alweer 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld, die in 2030 gehaald moeten zijn.

Mooi bedrag

Stafdocente Lize van de Berg van het Griftland College maakte officieel de opbrengst van de actie door de tweedeklassers bekend: een mooi bedrag van € 5600, bestemd voor toiletfaciliteiten bij een school in Ghana. De aanwezige Wereldwinkel Soest deed goede zaken.

De DWG Soest kijkt terug op een boeiende en informatieve avond, waarbij de Soester wethouder Jannelies van Berkel ook acte de présence gaf.

De verheugde DWG-penningmeester Erica Hoksbergen (l.) krijgt de cheque van Griftland-stafdocente Lize van de Berg.

DERDE WERELDGROEP SOEST ORGANISEERT ONTMOETINGSAVOND OP VRIJDAG 25 NOVEMBER

Gepubliceerd: 05 november 2016

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ontmoetingsavond op vrijdag 25 november 2016 in de aula van het Griftland College, Noorderweg 79 in Soest. De zaal is open om 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. De toegang is gratis.

Mensenrechten en Millenniumdoelen zijn de twee thema’s.

Voor de pauze spreekt Willie Pronk over het grote belang van mensenrechten en na de pauze wordt Ton van der Lee’s documentaire ‘De Belofte’ vertoond, over het effect van jarenlange ontwikkelingshulp.

Ook de Soester Wereldwinkel is weer aanwezig.

Donateursbrief 2016

gepubliceerd: 18 oktober 2016

ACTIEDAG TWEEDE KLASSEN GRIFTLAND COLLEGE GROOT SUCCES

Gepubliceerd: 14 oktober 2016

De jaarlijkse actiedag van tweedeklassers van het Griftland College in Soest was een groot succes. De opbrengst van een ochtend lang klussen en lekkernijen verkopen was overweldigend. Aan het eind van de ochtend kon een bedrag van ruim € 5.500 worden overhandigd aan de enthousiaste bestuursleden van de Derde Wereldgroep Soest. Zij toonden zich zeer dankbaar met het resultaat.

De leerlingen uit het tweede leerjaar van het Griftland College hebben op vrijdag 14 oktober het vuur uit hun sloffen gelopen voor de bouw van toiletfaciliteiten voor de Golden Child Community School in Tagadzi, in de oostelijke Volta Regio in Ghana. Met een startkapitaal van 1 euro diende een royale bijdrage aan dit project verdiend te worden.

Na een goede voorbereiding op school en thuis gingen de enthousiaste leerlingen in groepjes op stap. Sommige leerlingen verkochten lekkernijen in de school, anderen trokken erop uit naar de winkelstraten van Baarn, Soest en Bunschoten/Spakenburg.

De leerlingen hadden veel verschillende manieren bedacht om geld te verdienen: van het verkopen van allerhande lekkernijen en het ophalen van statiegeldflessen, tot het schoonmaken van stallen en het wassen van auto’s. Kortom, een gevarieerd en succesvol programma, waarvoor de leerlingen zich met hart een ziel inzetten.

Onder leiding van de mentoren werd na afloop het vele geld geteld en werden de enthousiaste verhalen aangehoord. Uiteindelijk kon aan het eind van de ochtend het mooie geldbedrag worden overhandigd aan de Derde Wereldgroep Soest (DWG). Een geweldig resultaat voor de kinderen in Tagadzi.

De dag had niet zo succesvol kunnen verlopen zonder de medewerking van de leerlingen en hun ouders en ook niet zonder de vrijgevigheid en de leuke reacties van de voorbijgangers in de winkelstraten. Tot volgend jaar!

IN MEMORIAM ELS KOOP

Gepubliceerd: 04 oktober 2016

Onlangs bereikte ons het bericht, dat Els Koop is overleden. Els was de oprichtster en drijvende kracht achter de Comunidade Educacional par o Trabalho in Lins, Brazilië. Als 18-jarig meisje ging zij op bezoek bij haar oom die bisschop was in Brazilië en ze is er nooit meer weggegaan. Gegrepen door de ellendige omstandigheden waarin arme kinderen verkeerden begon ze met een paar jongens, enkele scheppen en wat zaad, op een lapje grond van het bisdom, groente te kweken om te verkopen.

Dit initiatief groeide uit tot een ‘leerboerderij’ die in de loop der tijd uitgroeide tot een instelling waar gemiddeld 250 kinderen, naast hun schoolbezoek op de boerderij/tuinderij/viskwekerij meehelpen en zo waardevolle ervaring opdoen. Er wordt ook vakonderwijs gegeven, zoals timmeren, naaien, weven, haarknippen, computerlessen, e.d. De kinderen krijgen elke dag een maaltijd, waarbij ook hun broertjes en zusjes mogen aanschuiven. Er wordt medische en tandheelkundige verzorging geboden. De ouders van de kinderen worden geholpen met kleding en andere spullen die ze kunnen gebruiken. Ook met het bouwen van een eenvoudig stenen huisje worden zij geholpen. Els sprong ook in de bres voor landloze boeren die hun rechten opeisten door stukken land te bezetten. Ze voorzag ze van kleding en voedsel.

Nauwe band met Soest

De DWG heeft, vooral in de jaren negentig, vele containers met ingezamelde kleding, gereedschappen, naaigerei, speelgoed, naai- en schrijfmachines, naar een organisatie in Krimpen aan de IJssel gebracht, die voor verdere verzending naar Brazilië zorgde. De response van de Soester scholen en de bevolking op de inzamelingsacties was geweldig. De verkoop van certificaten voor de aanschaf van sinaasappelboompjes liep als een trein, de actie onder de Soester kappers om materialen te leveren voor de kappersopleiding, was een groot succes en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking verstrekte een grote subsidie voor de aanschaf van schoolboeken en uitbreiding van de veestapel. Toen er invoerrechten moesten worden betaald stopten de zendingen per container, maar er zijn daarna nog vele dozen met brillen en andere kleine materialen per post naar Els gestuurd.

Els wist, met hulp van sponsors uit Nederland en hulp van vele vrijwilligers in Brazilië, de Comunidade in stand te houden en zelfs uit te breiden. De DWG Soest heeft de Comunidade jarenlang ook financieel gesteund, in de jaren negentig met grote bedragen en later met kleinere jaarlijkse bijdragen. Duizenden kinderen hebben veel aan haar te danken. Gedreven en vasthoudend ging zij door. Een aantal malen bezocht zij de DWG Soest, tijdens een verblijf in Holland.

Ridder, ereburger, eerbewijzen

De gemeente Lins begon in de loop der jaren oog te krijgen voor het belangrijke werk van Els en haar staf. In samenwerking met de gemeente worden jeugddelinquenten door de Comunidade begeleid naar scholing en werk. Ze doen mee met de activiteiten en worden bijgestaan door een maatschappelijk werker en een psycholoog.

Voor haar jarenlange inspanningen ten bate van de arme inwoners van Lins werd zij benoemd tot Ereburger van de stad. Ook in Nederland vielen haar eerbewijzen ten deel. In 2000 won zij de KRO Mundial Award voor haar vele verdiensten. Zij besteedde de toegekende fl. 25.000 aan de inrichting van een computerlokaal annex mediatheek.

In 2010 behaagde het koningin Beatrix haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Helaas moest Els in 2013, na meer dan 45 jaar onvermoeibaar werken voor de Comunidade, om gezondheidsredenen afscheid nemen van al haar ‘kinderen’ en medewerkers. Zij werd nog een aantal jaren liefderijk verzorgd in Holambra, een van oorsprong Nederlandse nederzetting in Brazilië, alwaar zij op 10 juli 2016 overleed, 68 jaar oud.

Wij gedenken Els met eerbied en grote bewondering.

Het bestuur van de Stichting Derde Wereldgroep Soest

DWG HELPT BIJ BOUW VAN MOEDER- EN KINDKLINIEK IN IVOORKUST

Gepubliceerd: 14 april 2016 

Bij het verschijnen van haar jaarverslag over 2015 voert de Derde Wereldgroep Soest actie voor de organisatie La Voie de L’Espoir (De Weg van de Hoop) in Ivoorkust. In de zich snel ontwikkelende regio Soubré ontbreekt een moeder- en kindkliniek waar vrouwen veilig kunnen bevallen. Thuis bevallen onder primitieve omstandigheden brengt grote risico’s met zich mee voor moeder en kind. De nieuw te bouwen kliniek zal ook gezondheidszorg aan kinderen en basiszorg aan de algemene bevolking bieden. Aan de DWG wordt een bijdrage van € 6000,- gevraagd. Daarnaast zullen ook andere sponsoren bijdragen aan de bouw en inrichting van de kliniek.

Het jaar 2015 stond voor de DWG vooral in het teken van de afbouw van de Charles Lwangaschool in Kampala, hoofdstad van Oeganda. Deze basisschool voor kansarme kinderen, gebouwd met geld van de DWG Soest, werd eind 2014 feestelijk geopend, maar was toen nog niet af. Voor de bouw van de tweede verdieping en het dak werden in 2015 actief fondsen geworven. Eind 2015 was het geld bij elkaar. De sponsoractie van de leerlingen van het Griftland College en de grote bijdrage van de Rickelman van Erp stichting speelden daarbij een doorslaggevende rol. Dit grote project, dat in 2012 van start ging, kan hiermee afgerond worden.

Daarnaast werden er nog tien andere projecten gesteund in India, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique en Sierra Leone. Projecten op het gebied van onderwijs, schoon drinkwatervoorziening, verstrekking van microkredieten om kleine neringen op te zetten en kleinschalige tuinbouw, (pluim)vee- of visteelt, die voor een aanvullend gezinsinkomen kunnen zorgen.

Brief bij jaarverslag 2015

Geverifieerd door MonsterInsights