2017

Jaarverslag 2017

Brief bij jaarverslag 2017

Gepubliceerd: 13 mei 2018 

Donateursbrief 2017

Gepubliceerd: 25 oktober 2017

GRIFTLANDERS OP 13 OKTOBER WEER DE STRAAT OP

Gepubliceerd: 03 oktober 2017

Geachte donateur,

Het jaar 2017 is alweer flink op streek. Een jaar waarin we als vanouds druk bezig zijn geweest met beoordelen van de nu al meer dan 100 projectaanvragen, die ons uit India en 12 verschillende Afrikaanse landen werden toegestuurd. Rekening houdend met ons budget en uitgaand van onze doelstellingen, slagen we er gelukkig ook in 2017 in om een flink aantal zinvolle projecten te financieren. Uw steun is daarbij onontbeerlijk.

De voorjaarsactie van 2017, voor de bouw van een extra klaslokaal bij de Compassionate Kids School in Ghana, bracht een mooi bedrag op, waarmee men in Ghana meteen aan de slag is gegaan. Aan het gebouw, waarin de Charles Lwangaschool in de Oegandese hoofdstad Kampala is gehuisvest, is in 2017 de laatste hand gelegd. De enthousiaste directeur Charles Matovu heeft alweer nieuwe plannen voor vervolgonderwijs voor kinderen die van school komen.

AANLEG WATERPUT

De Heritage Charity Foundation in Ghana kon, dankzij de actie van het Griftland College in 2016, een serie latrines bouwen bij de Golden Child Community School in Ghana. Voor het aanleggen van een waterput, die de school en de lokale gemeenschap van schoon drinkwater zal gaan voorzien, heeft men opnieuw onze hulp ingeroepen. Nu wordt het water door de kinderen uit de rivier gehaald (foto), wat uiteraard de nodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Een lokale ondernemer levert gratis de zonnepanelen voor de elektrische pomp en een dorpscomit√© zorgt voor het onderhoud.

ZELFGEKOZEN PROJECT

Op vrijdag 13 oktober gaan de leerlingen van de tweede klassen van het Griftland College weer ‘de straat op’ voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een groep leerlingen heeft dit keer zelf een project uitgezocht, dat ze ook zelf gaan bezoeken en waar ze vrijwillgerswerk gaan doen.

DWG-JUBILEUM 2018

Volgend jaar bestaat de Derde Wereldgroep Soest 35 jaar. Een jubileum dat gevierd gaat worden, want we zijn er trots op, dat we in al die jaren heel veel mensen een beetje op weg hebben kunnen helpen. Zonder de niet aflatende steun van de Gemeente Soest, van scholen en instellingen, maar zeker ook van onze trouwe donateurs en ondersteuners, was dat niet mogelijk geweest. Daarvoor onze hartelijke dank.

We zijn druk bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst in mei 2018. Datum, plaats en tijd zullen tijdig bekend worden gemaakt.

Foto’s hierboven beelden van vorige actiedagen door leerlingen van Griftland College op de vrijdag voor het begin van de herfstvakantie.

Met uw steun gaan we graag door met ons werk, dat nog steeds nodig is.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

 Erica Hoksbergen

Penningmeester Derde Wereldgroep Soest

Brief bij jaarverslag 2016

gepubliceerd april 2017 Voor jaarverslag zie archief 2016

Geverifieerd door MonsterInsights