2019

Jaarverslag 2019

Brief bij jaarverslag 2019

Donateursbrief 2019

Gepubliceerd: 27 oktober 2019 

Geslaagde ontmoetingsavond Derde Wereldgroep Soest

Gepubliceerd: 06 april 2019 

Op 3 april vond onze jaarlijkse ontmoetingsavond plaats in de bovenzaal van boekhandel Van de Ven. Hydrogeoloog Anton Rijsdijk voerde het publiek aan de hand van een powerpointpresentatie mee naar een wereld waar schoon drinkwater en wc’s geen vanzelfsprekende zaken zijn. Internationale NGO’s als Oxfam-Novib, Unicef en het Rode Kruis voeren in opdracht van de EU, de United Nations en regeringen water- en sanitatieprojecten in verschillende Afrikaanse en Aziatische landen uit.

Het vergt veel overleg met de plaatselijke bevolking over de plaats van een waterput, wie het onderhoud gaat doen en of de vervangende onderdelen gemakkelijk te krijgen zijn. Zo hielp het niet, dat Unicef de pompen voor een groot project uit India haalde en er dus voor de plaatselijke ambachtsman niets te verdienen viel aan de levering van onderdelen. Is het aangestelde watercomité capabel om het geld, dat de mensen voor het water moeten betalen, te innen en te beheren, want water kost niets maar komt niet gratis uit de grond. En wat is het resultaat van dit alles op langere termijn?

Anton Rijsdijk vertelde aan de hand van zijn 35-jarige ervaring op dit terrein hoe weerbarstig de praktijk soms is, ondanks alle goede bedoelingen. Zo bleek bijvoorbeeld, dat de mensen de aanleg van latrines veel minder belangrijk vonden dan het krijgen van schoon water. En ook het handen wassen was nou niet meteen de eerste prioriteit.

De aanwezigen waardeerden deze inkijk in de praktische uitvoering van water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden zeer. Als dank ontving de spreker een cheque voor de slachtoffers van de natuurramp in Mozambique, waar hij zelf ook een aantal jaren gewerkt heeft.

De Wereldwinkel was als vanouds aanwezig met mooie kaarten en lekkernijen. De avond werd in gezellige sfeer afgesloten met een drankje en een hapje.

Derde Wereldgroep Soest: ‘Hoe zorg je dat geld goed terecht komt?’

Gepubliceerd 30 maart 2019

Schoon drinkwater is een van de speerpunten van de Derde Wereldgroep Soest.

Hoe zorg je dat het geld voor ontwikkelingshulp goed terechtkomt, bij de mensen die het ook echt nodig hebben? En wat is nodig qua ‘nazorg’ na een ontwikkelingshulpproject? Dergelijke vragen komen op 3 april aan bod bij de informatieavond van de Derde Wereldgroep Soest (DWG). Hydrogeoloog Anton Rijsdijk vertelt van alles over diverse (overheids)projecten op het gebied van watervoorziening en wat daar allemaal bij komt kijken.

‘Schoon drinkwater voor iedereen’. Dat is het thema van de informatieavond van de DWG. De Soester ontwikkelingshulporganisatie, die jaarlijks zo’n 30.000 euro aan verschillende ontwikkelingsprojecten toekent, organiseert elk jaar een dergelijke informatieavond voor betrokkenen uit de gemeente (waar de stichting subsidie van krijgt), donateurs, sponsoren en andere geïnteresseerden. ,,Een soort bedankje met een hapje en drankje, én met een interessant verhaal”, zegt Rob Balvers, die sinds een maand in het bestuur van de stichting zit.

,,Hydrogeoloog Anton Rijsdijk is een consulent bij overheidsinstellingen en bezoekt voor zijn werk veel waterprojecten in ontwikkelingslanden”, licht Balvers toe. ,,Hij komt vertellen over zijn baan en kan ons zo een goed inkijkje geven over hoe het allemaal in zijn werk gaat bij dergelijke projecten. Het gaat niet over de projecten die wij zelf ondersteunen, maar heeft natuurlijk veel raakvlakken. Zijn ervaringen zijn voor ons ook interessant. Hoe je zorgt dat het geld goed terecht komt bijvoorbeeld, de nazorg die nodig is zoals het onderhoud van de waterpompen, maar ook de vraag die veel mensen stellen: kunnen de mensen daar het niet gewoon zelf? Het thema water staat ook in Nederland op de agenda, met alle droogte van de afgelopen zomer. Daarom is dat volgens ons een zeer relevant en actueel thema! Naast donateurs en sponsoren zijn geïnteresseerden welkom.”

De Wereldwinkel is aanwezig met een kraam vol bijzondere producten die gemaakt zijn in ontwikkelingslanden.

De DWG Soest is ruim dertig jaar een vaste waarde op het gebied van ontwikkelingshulp. Met name in Afrika en India worden er projecten gesteund. ,,De stichting kreeg vorig jaar 240 aanvragen voor steun”, zegt Balvers. ,,We moeten dus kritische vragen stellen om te selecteren en echt kijken naar hoe het project in elkaar zit en wat het daadwerkelijke nut voor de mensen is. Gemiddeld geven we aan een project zo’n 2500 euro. Misschien geen enorm grote bedragen, maar wel een steun in de rug. En zo kunnen we veel projecten tegelijk steunen.”

,,We hebben enkele langer lopende projecten en verder veel initiatieven die we bijvoorbeeld voor een jaar steunen. Het varieert van steun bij het bouwen van een school tot mensen helpen met het opstarten van een kippenhouderij en van voorlichting over hygiëne tot de aanschaf van motorambulances.”

De informatieavond van de Derde Wereldgroep Soest vindt plaats op woensdag 3 april, aanvang 20.00 uur bij Boekhandel Van de Ven aan de Soesterbergsestraat 54c.

De Derde Wereldgroep bestaat 36 jaar en werd opgericht door inwoners van Soest. Vier jaar later kreeg het erkenning van de overheid als platform voor ontwikkelingssamenwerking.

Brief bij jaarverslag 2018

Gepubliceerd april 2019. Voor jaarverslag zie archief van 2018

Geverifieerd door MonsterInsights