Contact

SECRETARIAAT:
Derde Wereldgroep Soest
Patrijsgang 44
3766 XH Soest
Tel. +31 (0) 35 609 00 74

E-mail: dwgsoest@hotmail.com
Website: www.derdewereldgroepsoest.eu

Penningmeester:
Erica Hoksbergen
Tel. +31 (0) 35 601 80 69

Bankrekeningen:

NL72 INGB 0005 6343 27
NL02 RABO 0379 9298 13
t.n.v. Derde Wereldgroep Soest

Ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41189024

Geverifieerd door MonsterInsights