Donateur worden

Wilt u meewerken aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de armsten in de wereld, word dan donateur. U ontvangt in april ons verslag van het voorgaande jaar, met daarin een uitgebreide beschrijving van de projecten die we hebben gesteund en een financieel overzicht. Bij dit verslag voeren we actie voor een duidelijk omschreven project. In oktober sturen wij een update van onze activiteiten in het lopende jaar en koppelen daar ook een actie aan vast. Bijdragen zijn vrijwillig en de hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. Een bericht naar ons e-mailadres, een briefje aan het secretariaat, of een telefoontje naar onze secretaris zijn voldoende.

Secretariaat Derde Wereldgroep Soest
Patrijsgang 44
3766 XH Soest
Tel. 035 609 00 74
E-mail: dwgsoest@hotmail.com
Website : www.derdewereldgroepsoest.eu

Ook een eenmalige gift is zeer welkom.

scan deze QRcode voor een gift aan de DWG van € 25,-
Of scan deze QRcode voor een gift aan de DWG van € 50,-
Of scan deze QRcode voor een gift aan de DWG van € 100,-

Of maak een ander bedrag over naar NL72 INGB 0005 6343 27 tnv Stichting Derde Wereldgroep Soest.

Net als vele andere vrijwilligersorganisaties is ook de Derde Wereldgroep Soest altijd op zoek naar nieuwe medewerkers en/of bestuursleden. Graag zouden wij ook in contact willen komen met mensen die ervaring hebben met het organiseren van evenementen of sponsoracties. Dus als u wat tijd hier aan wilt besteden neem dan contact met ons op.

Geverifieerd door MonsterInsights