Projectaanvraag

KEUZE VAN DE PROJECTEN

Criteria voor projecthulp:

* De aanvraag voor ondersteuning moet gebaseerd zijn op een lokaal initiatief en voortkomen uit de groep voor wie het project bedoeld is.
* De aanvragers zijn verantwoordelijk voor het project en voeren het zelf uit (eventueel met professionele hulp).
* Bij de uitvoering van het project moeten zoveel mogelijk lokale materialen gebruikt worden.
*Het project heeft een blijvend positief effect voor de mensen en de gemeenschap.
* Er ligt een zekere nadruk op hulp aan vrouwen.
* De Derde Wereldgroep Soest beschikt over een beperkt budget. De bijdrage per project is gemiddeld € 2500,– tot € 3000,–. Projecten die (veel) meer geld vergen kunnen niet worden gehonoreerd.
* Alleen projecten in de Derde Wereld komen in aanmerking (dus niet in Oost-Europa of de Westerse wereld).
* Projecthulp wordt gegeven voor maximaal drie jaar.

De volgende aanvragen worden niet gehonoreerd

* Studie- en reisbeurzen voor onderzoek.
* Reiskosten voor projectbezoek.
* Transportkosten van goederen.
* Noodhulp en voedselhulp.
* Sponsoring van individuen of groepen.

De aanvraag omvat de volgende gegevens:
1. Naam, adres en bankrekening van de aanvrager en diens rechtspositionele status. Aanvragen van privé-personen worden niet gehonoreerd.
2. Informatie over de wettelijke registratie van de organisatie bij de overheid.
3. Omschrijving van het project, de achtergrond en de looptijd.
4. Begroting van de kosten, uitgesplitst naar onderdelen.
5. Welke bijdrage levert de aanvrager zelf, in geld, materialen en arbeidskracht?
6. Welke bijdrage wordt van de Derde Wereldgroep Soest gevraagd?
7. Namen van andere donororganisaties die een bijdrage geven of gevraagd zijn bij te dragen aan de activiteiten van de aanvrager.

8. De contactpersoon voor het project. Wanneer een privé-persoon of stichting in Nederland contact heeft met de aanvrager, graag naam, adres en telefoonnummer vermelden.
9. Is er een mogelijkheid tot het geven van informatie over het verloop van het project? We denken hierbij aan schriftelijke informatie, foto’s en ander beeldmateriaal, te gebruiken voor de voorlichting in Soest.

De aanvraag graag indienen via ons e-mailadres:

dwgsoest@hotmail.com

Wij zijn een kleine, lokale stichting, die door vrijwilligers wordt geleid. De projectaanvragen worden beoordeeld in onze bestuursvergadering, die iedere 8 weken wordt gehouden. Het kan dus 8 weken duren voor een aanvrager antwoord krijgt.

Geverifieerd door MonsterInsights