2013

DERDE WERELDGROEP BELEEFT HEEL GOED 2013

Gepubliceerd: 08 april 2014 

Het jaar 2013 was zeer succesvol voor de Derde Wereldgroep Soest. Uit het zojuist verschenen jaarverslag blijkt dit zonneklaar.

In november werd uitgebreid gevierd, dat deze groep vrijwilligers zich al 30 jaar met hart en ziel inzet voor mensen in de Derde Wereld, die het een stuk slechter hebben getroffen dan wij. Gesteund door particulieren en verschillende fondsen was de DWG Soest in staan om 13 projecten in India, Ivoorkust, Oeganda, Mozambique en de Democratische Republiek Congo te ondersteunen. Met een totaal ingezameld bedrag van maar liefst € 57.000,- kon heel veel gedaan worden.

PARTNER DWG BIEDT NOODHULP AAN FILIPPIJNEN

Gepubliceerd: 18 december 2013

De Derde Wereldgroep Soest heeft al sinds 1997 contact met Auke Idzenga, leider van AID Foundation op de Filippijnen. Deze organisatie ontwikkelt en installeert duurzame technieken voor land- en tuinbouw. Paradepaardje is de zogenoemde Rampomp, die zonder gebruik van dieselolie of elektriciteit, maar louter op de kracht van stromend water, water omhoog de bergen inpompt. De arme boerengezinnen krijgen daarmee goed drinkwater en kunnen hun gewassen besproeien.

Panay en Samar

Een installatieploeg van was juist bezig op het eiland Panay een pompsysteem aan te leggen toen op 9 november de orkaan Yolanda toesloeg. Idzenga en zijn mensen bedachten zich geen moment en organiseerden onmiddellijk een konvooi met allerlei praktische spullen, zoals levensmiddelen, tweedehands kleding, medicijnen en schoolspullen voor de kinderen. Ook werd er eten gekookt en uitgedeeld door koks uit Manila. Timmersets met spijkers, een meetlint, hamer en zaag werden uitgedeeld om zo snel mogelijk weer een eenvoudig onderkomen in elkaar te kunnen zetten.

Op het eiland Samar werd een noodinstallatie van twee Rampompen aangelegd om de bevolking van drinkwater te kunnen voorzien. Veel mensen zijn daar door het hoge water gewoon weggespoeld. Van de 38 miljoen kokospalmen, de inkomstenbron van de mensen daar, is de helft omver geblazen.

De mensen van de AID Foundation hebben, samen met 60 vrijwilligers, gedaan wat ze konden om de eerste nood te lenigen. Nu moet de wederopbouw ter hand genomen worden.

Kleinkind

Auke Idzenga was zo verschrikkelijk druk met het geven van hulp, dat hij geen tijd had om naar zijn pasgeboren eerste kleinkind te komen kijken. Inmiddels heeft hij het kleine ventje wel kunnen begroeten.  

DWG Soest Auke Idzenga Filippijnen

Op de middelste foto is Auke Idzenga (midden achter) bezig met installeren van een Rampomp,

daarboven uitdelen van eten, kleding en gereedschap en

op de onderste foto geheel links in gezelschap van meer dan 60 vrijwilligers.

SOESTER COURANT OVER DERTIG JAAR DWG

Gepubliceerd: 01 december 2013

De Soester Courant van woensdag 27 november 2013 bevat een hele pagina artikelen en foto’s, mede ter gelegenheid van 30 jaar Derde Wereldgroep.

DWG 30 jaar art. SC 27 nov 2013

DERDE WERELDGROEP SOEST VIERT 30-JARIG JUBILEUM

Gepubliceerd: 01 december 2013

Afgelopen vrijdag vierde de Derde Wereldgroep Soest in een gezellig versierde aula van het Griftland College haar 30-jarig bestaan. Veel donateurs en andere gasten genoten van een deels serieuze, deels lichtvoetige avond.

Na het welkom door voorzitter Jan Bik, overhandigde Rob Duit de cheque van € 6075,- het bedrag dat de tweedeklassers van het Griftland College vlak voor de herfstvakantie hadden verdiend voor de bouw van een school in de Oegandese hoofdstad Kampala.

Aangename verrassing

Tot onze aangename verrassing kwam onverwacht wethouder Rosan Coppes de DWG Soest namens het gemeentebestuur feliciteren met deze mijlpaal. Zij bracht een paar flessen heerlijke ‘gemeentewijn’ mee en prees de DWG voor haar volhardendheid om ook na dertig jaar nog steeds met enthousiasme voor mensen in de Derde Wereld bezig te zijn.

Opmerkelijke filmbeelden

Natasja Insing van Wilde Ganzen en Janneke Juffermans van ID Leaks brachten vervolgens aan de hand van opmerkelijke filmbeelden haarfijn aan het licht welke ideeën nog steeds in onze hoofden zitten over ‘die arme mensen daar’. De zaal discussieerde levendig mee en de conclusie was, dat we veel meer moeten benadrukken wat er goed gaat bij ontwikkelingsprojecten en vooral ook, dat de mensen niet zielig zijn, maar juist de kracht tonen om met een beetje hulp verder te komen in het leven.

De Spekmen

Na de pauze, waarin de verkoopstands van de Wereldwinkel en de DWG druk bezocht werden, was het woord aan Patrick Spekman, op de piano begeleid door Robert Kempen, samen bekend als de Spekmennen. In een vrolijke conference, met over elkaar heen buitelende gedachten, associaties, liedjes en sketches stond de jarige Derde Wereldgroep Soest centraal. De voorzitter werd met een langdurige knuffel gefeliciteerd en ook de andere bestuursleden werden ludiek in het zonnetje gezet. Voor de kunstwerken van Leo Weusten, die in oktober na 20 jaar afscheid van de DWG nam, bleek zelfs al een plek gereserveerd in het Rijksmuseum, in de buurt van Vermeers Melkmeisje, Leo’s favoriet. De zaal deed enthousiast mee met de gekke invallen van het tweetal en was het volmondig eens met het op rijm gezette eerbetoon aan de 30-jarige DWG.

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest kijkt terug op een zeer geslaagde avond en gaat opgewekt verder met zijn werk.  

• ERICA HOKSBERGEN

Rob Duit (r.) heeft de cheque aan DWG-voorzitter Jan Bik overhandigd.

Wethouder Rosan Coppes biedt Jan Bik ‘gemeentewijn’ aan. Rechts Marian Dubourq van de DWG.

Janneke Juffermans (l.) van ID Leaks en Nastasja Insing van Wilde Ganzen. 

De Spekmennen: Patrick Spekman en pianist Robert Kempen.

Leo Weusten (r.) wordt gefeliciteerd door Patrick Spekman.

De stand van de kunstwerken van Leo Weusten.

Erica Hoksbergen dankt de Spekmennen. 

Als altijd was de Soester Wereldwinkel van de partij op de DWG-avond van 29 november 2013. 

De expositie van grepen uit 30 jaar DWG.

30 JAAR DWG SOEST WORDT OP VRIJDAG 29 NOVEMBER GEVIERD

Gepubliceerd: 05 november 2013

De Derde Wereldgroep Soest bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd op vrijdag 29 november aanstaande in de aula van het Griftland College aan de Noorderweg 79 in Soest. Er is een interessant nen vrolijk programma samengesteld. De aula van het Griftland College is open vanaf 19.30 uur. Koffie, thee en iets lekkers staan klaar. Het programma begint op 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.30 uur duren. De toegang is gratis.

Film, cabaret en muziek

Na het welkomstwoord van de voorzitter volgt de overhandiging van de cheque van de tweedeklassers van het Griftland, die zeer succesvol actie hebben gevoerd voor de Charles Lwangaschool in Oeganda.

Nastasja Insing van Wilde Ganzen en Janneke Juffermans van ID Leaks gaan aan de hand van filmfragmenten met de zaal in gesprek over het kantelende beeld van ontwikkelingssamenwerking.

Na de pauze geven Patrick Spekman en zijn pianist Robert Kempen met liedjes en sketches hun vrolijke en humoristische kijk op de jarige DWG.

Ook de Soester Wereldwinkel is aanwezig met mooie en lekkere dingen en de DWG verkoopt fraaie kunstkaarten van Leo Weusten.

DWG uitnodiging voor feest 30 jaar
DWG uitnodigin voor 29.n0v. 2013

 Hierboven de uitnodiging die aan de donateurs en belangstellenden is gestuurd

AFSCHEID VAN LEO WEUSTEN

Gepubliceerd: 14 oktober 2013

Leo Weusten bij Vermeers Melkmeisje in het Rijksmuseum in Amsterdam

Op 10 oktober heeft het bestuur van de Derde Wereldgroep officieel afscheid genomen van Leo Weusten met een bezoek aan het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam, een grote wens van hem.

In 1994 werd Leo lid van ons DWG-bestuur, bijna 20 jaar geleden dus. Al snel bleek over welke geweldige creatieve vaardigheden hij beschikte. In 1996 werd een verkooptentoonstelling van zijn schilderijen, in het toenmalige Cdrie, een groot succes. Van de uitnodigingen voor onze jaarlijkse ontmoetingsavond met het Soester publiek maakte hij keer op keer ware kunstwerkjes.

Prachtig

En de prachtige wenskaarten die hij ontwierp worden tot op de dag van vandaag verkocht. Dit alles natuurlijk voor het doel van de Derde Wereldgroep Soest: mensen elders in de wereld, die het een stuk slechter hebben getroffen dan wij, een steuntje in de rug geven, zodat ze zelf verder kunnen. Dit doel was op zijn lijf geschreven. Hij liet anderen graag delen in zijn rijkdom en wist zijn familie daarin mee te krijgen!

Ook in communicatie met mensen blonk hij uit. Hij onderhield het contact met het Griftland College over de jaarlijkse actiedag voor een project van de DWG. Het schrijven van de lesbrief voor de deelnemende leerlingen hoorde daar natuurlijk bij.

Het contact met de media was hem ook toevertrouwd. Talloze malen werd hij voor Radio Soest geïnterviewd en op allerlei bijeenkomsten was hij een trouw vertegenwoordiger van de DWG Soest.

Verdiend

Zijn huis, en dat van zijn helaas te vroeg overleden vrouw José, stond altijd gastvrij open voor onze vergaderingen en de ontvangst van projectpartners en mensen die een projectaanvraag kwamen toelichten. Voor al zijn inspanningen voor de DWG en zijn jarenlange kerkewerk werd hij in 2008 zeer verdiend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.

In 2012 verslechterde Leo’s gezondheid, maar het werk voor de DWG wilde hij heel graag voortzetten. Gaandeweg bleek dit toch te zwaar te worden. Daarom hebben we hem, staande voor een van zijn favoriete schilderijen, het Melkmeisje van Vermeer, officieel uitgezwaaid.

Leo, we weten, dat je bij ons werk betrokken blijft en we hopen daar nog lange tijd van te mogen genieten.

SOESTER KERKEN COLLECTEREN VOOR CHARLES LWANGASCHOOL IN OEGANDA

Gepubliceerd: 03 juli 2013

Op zondag 21 juli zal er in de Emmakerk, de Oude Kerk, de Wilhelminakerk, de Open Hof en mogelijk ook in de Johanneskerk, een collecte worden gehouden voor de Charles Lwangaschool in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. In de sloppenwijk Katwe hebben bevlogen inwoners een schooltje gebouwd voor kinderen die nergens anders terecht kunnen omdat hun ouders het schoolgeld en de boeken niet kunnen betalen.

Dit schooltje was al snel te klein en ook matig van kwaliteit. Er was dringend behoefte aan een steviger en vooral groter gebouw. De Derde Wereldgroep Soest heeft in 2012 al een flink bedrag bij elkaar gebracht om met de bouw van de nieuwe school te beginnen. Er is grond aangekocht, er zijn oude gebouwen gesloopt en de benedenverdieping van het gebouw is klaar. Daar wordt ook al les gegeven. De eerste verdieping staat in de steigers en het dak moet er ook nog op. Om dit af te werken is nog € 20.000 nodig. In Afrika liggen de prijzen veel hoger dan in bijvoorbeeld een land als India, waar de DWG Soest ook veel projecten steunt. ‘Wij van de DWG Soest hopen op een mooie opbrengst van de collectes en we doen ons best om voor het eind van 2013 die € 20.000 bij elkaar te krijgen,‘ zegt penningmeester Erica Hoksbergen.

Voor meer info zie het DWG-jaarverslag 2012.

Bij de foto’s: De verdieping van de Charles Lwangaschool is nog in aanbouw, maar op de begane grond wordt al volop lesgegeven.

Brief bij jaarverslag 2012

Gepubliceerd april 2013 Voor hele jaarverslag zie het archief van 2012.

Geverifieerd door MonsterInsights