2015

Jaarverslag 2015

Brief bij jaarverslag 2015

DWG HELPT BIJ BOUW VAN MOEDER- EN KINDKLINIEK IN IVOORKUST

Gepubliceerd: 14 april 2016 

Bij het verschijnen van haar jaarverslag over 2015 voert de Derde Wereldgroep Soest actie voor de organisatie La Voie de L’Espoir (De Weg van de Hoop) in Ivoorkust. In de zich snel ontwikkelende regio Soubré ontbreekt een moeder- en kindkliniek waar vrouwen veilig kunnen bevallen. Thuis bevallen onder primitieve omstandigheden brengt grote risico’s met zich mee voor moeder en kind. De nieuw te bouwen kliniek zal ook gezondheidszorg aan kinderen en basiszorg aan de algemene bevolking bieden. Aan de DWG wordt een bijdrage van € 6000,- gevraagd. Daarnaast zullen ook andere sponsoren bijdragen aan de bouw en inrichting van de kliniek.

Het jaar 2015 stond voor de DWG vooral in het teken van de afbouw van de Charles Lwangaschool in Kampala, hoofdstad van Oeganda. Deze basisschool voor kansarme kinderen, gebouwd met geld van de DWG Soest, werd eind 2014 feestelijk geopend, maar was toen nog niet af. Voor de bouw van de tweede verdieping en het dak werden in 2015 actief fondsen geworven. Eind 2015 was het geld bij elkaar. De sponsoractie van de leerlingen van het Griftland College en de grote bijdrage van de Rickelman van Erp stichting speelden daarbij een doorslaggevende rol. Dit grote project, dat in 2012 van start ging, kan hiermee afgerond worden.

Daarnaast werden er nog tien andere projecten gesteund in India, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique en Sierra Leone. Projecten op het gebied van onderwijs, schoon drinkwatervoorziening, verstrekking van microkredieten om kleine neringen op te zetten en kleinschalige tuinbouw, (pluim)vee- of visteelt, die voor een aanvullend gezinsinkomen kunnen zorgen.

DWG KIJKT TERUG OP BOEIENDE AVOND MET FOCUS OP MALI

Gepubliceerd: 07 november 2015

Op vrijdagavond 6 november genoot de Derde Wereldgroep Soest weer gastvrijheid op het Griftland College in Soest. De focus van de avond lag dit keer op het West-Afrikaanse land Mali. Antropoloog Jan Jansen van de Leidse Universiteit vertelde zeer boeiend over zijn ervaringen op het Malinese platteland, waar hij voor zijn studie en promotie vele maanden woonde.

Door zich helemaal onder te dompelen in het dagelijks leven leerde hij de taal en begon hij het handelen van de mensen te begrijpen. Zo werkt in juni iedereen samen als de eerste regens vallen en er korte metten moeten worden gemaakt met al het opschietende onkruid om vervolgens maïs en gierst te kunnen zaaien. Iedereen hoopt een ‘Jaarmens’ te worden door genoeg te oogsten om het hele jaar rond te komen. Vaak is dit niet het geval en dan probeert men wat geld bij te verdienen door goud te delven. En dan is het ieder voor zich. In dieper liggende aardlagen bevindt zich stofgoud, dat in stromend water uit de aardklonten wordt gezeefd. Het verdiende geld gaat echter voor een groot deel op aan het betalen van deskundigen die bepalen wanneer en waar men het best kan graven om de geesten van de aarde niet al teveel tegen zich in het harnas te jagen. Het goud is immers van hen en dat zomaar wegnemen gaat natuurlijk niet.

Volgens Jan Jansen is Mali eigenlijk te groot: het is 30 keer Nederland, met een duizenden kilometerslange grens, maar ook weer te klein, qua bevolkingsaantal en economie om dit enorme land goed te kunnen besturen.

Na een gezellige pauze, waarin de Wereldwinkel goede zaken deed en de bezoekers van een hapje en drankje konden genieten, bracht de uit Guinee afkomstige Layba Diawara op zijn balafoon (een soort xylofoon) een klankrijk ritmisch spel ten gehore. Aan de kora, een typisch West-Afrikaans snaarinstrument, ontlokte hij wonderschone subtiele klanken. Het publiek genoot.

Lize van den Berg, coördinator op het Griftland College, overhandigde de voorzitter van de DWG de cheque van de zeer geslaagde actiedag door de tweedeklassers. Het bedrag van bijna € 5700,- zal besteed worden aan de bouw van een tweede verdieping plus dak op de Charles Lwangaschool in Kampala, Oeganda. De penningmeester bracht het mooie bericht, dat er inmiddels voldoende geld is ingezameld om dit project uit te kunnen voeren. Ook feliciteerde de penningmeester de school met haar 40-jarige bestaan en memoreerde met dankbaarheid de goede samenwerking die al sinds 1986 bestaat.

Het bestuur van de DWG Soest kijkt terug op een boeiende en inspirerende avond

ERICA HOKSBERGEN

Foto geheel boven: Musicus Layba Diawara. Daaronder: Jan Jansen vertelt over Mali, DWG-voorzitter Jan Bik en Lize van den Berg en Jan Jansen in gesprek met bezoekers van de DWG-avond in het Griftland College.

DERDE WERELDGROEP SOEST NODIGT U UIT OP VRIJDAG 6 NOVEMBER

Gepubliceerd: 19 oktober 2015

Het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ontmoetingsavond, ditmaal op vrijdag 6 november 2015. In de heerlijk verwarmde aula van het Griftland College aan de Noorderweg 79 te Soest wordt u een boeiend en muzikaal programma geboden waarin West-Afrika en met name Mali centraal zal staan.

Vanaf 19.30 uur is het Griftland College open, begin van het programma om 20.00 uur en zal duren tot ongeveer 22.15 uur.

De toegang is gratis.

ACTIEDAG TWEEDE KLASSEN GRIFTLAND COLLEGE GROOT SUCCES

Gepubliceerd: 17 oktober 2015

De jaarlijkse actiedag van leerlingen van de tweede klassen van het Griftland College in Soest was een groot succes. De opbrengst van een ochtend lang klussen en lekkernijen verkopen was overweldigend. Aan het begin van de middag kon een bedrag van bijna 5.700 euro worden overhandigd aan het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest (DWG). Zij toonden zich zeer dankbaar met het resultaat. 

Tweedeklassers van het Griftland College.

De leerlingen uit het tweede leerjaar van het Griftland College hebben de laatste vrijdag voor de herfstvakantie het vuur uit hun sloffen gelopen voor de uitbreiding van de Charles Lwangaschool voor de kinderen in de sloppenwijk van Katwe in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Met een startkapitaal van 1 euro diende een royale bijdrage aan dit project verdiend te worden.

Goede voorbereiding

Na een goede voorbereiding op school en thuis gingen de enthousiaste leerlingen in groepjes op stap. Sommige leerlingen verkochten lekkernijen in de school, anderen trokken erop uit naar de winkelstraten van Baarn, Soest en Bunschoten. De leerlingen hadden veel verschillende manieren bedacht om geld te verdienen: van het verkopen van allerhande lekkernijen en het maken van muziek, tot het wegbrengen van boodschappenkarretjes en statiegeldflessen. Een gevarieerd en succesvol programma, waarvoor de leerlingen zich met hart en ziel inzetten.

Enthousiaste verhalen

Onder leiding van mentoren werd ’s middags het vele geld geteld en werden de enthousiaste verhalen aangehoord. Uiteindelijk kon aan het einde van de dag het mooie geldbedrag worden overhandigd aan de DWG. Een geweldig resultaat voor de kinderen van Kampala.

Leuke reacties

De dag had niet zo succesvol kunnen verlopen zonder de medewerking van de leerlingen, hun ouders, de winkeliers en de gemeenten en natuurlijk ook niet zonder de vrijgevigheid en de leuke reacties van de voorbijgangers in de winkelstraten. Tot volgend jaar… 

Griftlanders in actie op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie 2015.

 DWG-voorzitter Jan Bik toont de cheque, omringd door Wim Mann, Annemarieke Koch en penningmeester Erica Hoksbergen (r.).

AAN DE DONATEURS VAN DERDE WERELDGROEP SOEST

Gepubliceerd: 19 oktober 2015

DWG Ch. Lwangeschool feestelijke opening dec 2014

Geachte donateur,

Sinds u in april het jaarverslag 2014 van ons ontving is er alweer veel gebeurd. Zoals we in dit verslag schreven, zouden wij ons in 2015 gaan inzetten om nog een verdieping met vier extra lokalen te laten bouwen op de Charles Lwangaschool in Kampala. De acceptgiro-actie in het voorjaar bracht al € 4.000,- op en de actiedag van de tweedeklassers van het Griftland College op vrijdag 16 oktober, zal ook een mooi bedrag opleveren. Buitengewoon verheugd waren we over de medewerking van de Rickelman Van Erp Stichting, die in 2012 met een forse gift de bouw van de school tot een haalbare realiteit maakte. Dit jaar sprong zij opnieuw bij met een donatie van € 15.000,–! Die extra lokalen gaan er beslist komen.

Maar ook vele andere projecten konden op onze steun rekenen. Zoals het verstrekken van een schaap of geit aan oorlogswezen in Sierra Leone, zodat ze zelf wat extra inkomsten hebben en niet volledig afhankelijk zijn van hun pleeggezin. Of de aanleg van een waterpomp in een klein plattelandsdorp in Mali, de aanschaf van banken en de bouw van toiletten op een school in Ghana, de aanleg van twee vijvers voor het kweken van vis voor eigen consumptie en verkoop in Kenia. Het aantal aanvragen bedraagt tot op heden 125 en voor het eind van het jaar zullen dat er nog een stuk meer geworden zijn.

Graag begroeten wij u als trouwe donateur op onze ontmoetingsavond, die dit jaar op vrijdag 6 november wordt gehouden, als vanouds in het Griftland College aan de Noorderweg (zie ook de uitnodiging daarvoor). Centraal staat dit keer het werk van decultureel antropoloog Jan Jansen op het platteland van Mali. De in Guinee geboren Layba Diawara zal op kora en balafoon de typische West-Afrikaanse muziek van de Griots doen klinken.

In de media wordt intensief discussie gevoerd over de kosten die Goede Doelen-organisaties maken. De nadruk zou meer moeten gaan liggen op het resultaat van hun inspanningen en minder op het maximumpercentage dat zij aan kantoorkosten, fondsverwerving e.d. zou mogen uitgeven (25%). Van dit alles heeft de Derde Wereldgroep Soest als kleine vrijwilligersorganisatie natuurlijk geen last. Er zijn geen bureaukosten en zelfs de kosten voor drukwerk worden door de gemeente gesponsord. Wij kunnen garanderen, dat uw bijdrage volledig aan de projecten wordt besteed.

Wij doen dan ook graag weer een beroep op u om ons te helpen om straatarme mensen elders in de wereld te helpen een bestaan op te bouwen. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De DWG Soest is ingeschreven in het ANBI-register onder de naam Stichting Derde Wereld Groep Soest.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Erica Hoksbergen

Penningmeester DWG Soest

Brief Jaarverslag 2014

Gepubliceerd: 11 april 2015

DERDE WERELDGROEP BOUWT SCHOOL IN KAMPALA

Gepubliceerd: 16 januari 2015

Vlak voor de kerstvakantie werd in de Oegandese hoofdstad Kampala de Charles Lwanga Kleuter- en basisschool feestelijk geopend. De Derde Wereldgroep Soest is er buitengewoon trots op, dat zij de bouw van deze school, waar kansarme kinderen les krijgen, mogelijk heeft gemaakt.

Al in 2011 zocht Paul van Gool, destijds werkzaam bij de EU-delegatie in Kampala, contact met de DWG Soest. Hij heeft Charles Matovu (foto geheel onder) leren kennen, die zich vanuit een zeer armoedige jeugd omhoog heeft kunnen werken en voor de op straat rondzwervende kinderen in zijn wijk een klein schooltje heeft gebouwd, waar ze gratis onderwijs krijgen. Dit schooltje was al snel te klein en niet stevig genoeg en Charles vroeg Paul om hulp voor de bouw van een grotere school.

Enorme stimulans

Dit project leek te groot voor de DWG Soest, maar door een aantal meevallers kon er een bescheiden plan gemaakt worden. Maar dan krijgt het project in 2012 een enorme stimulans door de totaal onverwachte bijdrage van de Brabantse Rickelman van Erp Stichting, die € 25.000 op onze rekening stort. De bouw kan beginnen!

Gaandeweg blijken de kosten toch hoger te zijn dan begroot. De aankoop van extra grond, sloop van oude gebouwen, de fundering en de bouw van een school van twee verdiepingen met in totaal 7 klaslokalen en een kantoorruimte blijkt uiteindelijk in totaal € 74.000 te kosten. Dankzij bijdragen van de Stichting Niemeijer Fonds, leerlingacties van het Griftland College en de medefinancieringsorganisatie Impulsis, plus een aantal andere mooie giften, konden we dit bedrag bij elkaar krijgen, zonder dat dit ten koste ging van de overige projecten waarvoor onze steun werd gevraagd.

Groot feest

In december was het groot feest in Kampala. Het nieuwe gebouw werd officieel geopend met toespraken, muziek en sketches. Paul van Gool was met zijn vrouw en dochter aanwezig en stond naast Charles Matovu te glunderen bij dit prachtige resultaat. De school is de trots van de wijk en biedt onderwijs aan 350 kinderen. Bij de constructie is rekening gehouden met de bouw van een extra verdieping, om nog meer kinderen kans op onderwijs te geven. Via het nieuwe dak wil men regenwater gaan verzamelen, om zo de waterkosten te verminderen .Er is nog een bedrag van € 30.000 nodig…

Paul van Gool, ouders en belangstellenden bij het feest van de Charles Llangwa School 

 Nog eens een groep Ch. Lwango-leerlingen op het podium

DWG Ch Lwangeschoolklas in nieuw gebouw dec. 2014

DWG Ch LwangeschoolLeraar Charles bij opening dec. 2014
Geverifieerd door MonsterInsights